Urheilu mukana korruption vastaisessa toiminnassa

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry on johtanut Suomessa urheilun kilpailumanipulaation uhka-arvion valmistelua. Samalla on syntynyt selkeät ja käytännölliset mittarit korruptiotutkinnan ja -torjunnan tueksi, ja KORSI-hankkeen mukaan niitä voidaan hyödyntää myös muilla yhteiskunnan aloilla. 

SUEK oli mukana urheilun asiantuntijana valtioneuvoston kanslian Poliisiammattikorkeakoululta tilaamassa KORSI-hankkeessa eli Korruption seurannan indikaattorit Suomessa. Sen tarkoitus oli saada tietoa suomalaisen korruption muodoista ja ongelma-alueista. SUEK esitteli hankkeessa urheiluun liittyvän korruption erityispiirteitä erityisesti kilpailumanipulaation näkökulmasta.

– SUEKin johdolla valmisteltavassa kilpailumanipulaation kansallisessa uhka-arviossa on selkeät ja käytännölliset mittarit. KORSI-hankkeen kannalta on ollut myönteinen yllätys, että näitä mittareita voidaan soveltaa myös muilla yhteiskunnan aloilla korruptiotutkinnassa ja -torjunnassa, SUEKin tutkintapäällikkö Jouko Ikonen sanoo.

SUEKin mukaan kilpailumanipulaatiota koskevat mittarit voivat liittyä ilmiön tunnistamiseen, torjuntaan ja tutkintaan, ja ne voivat kuvata esimerkiksi sääntelyä, koulutusta, talousasioita, hallinnon läpinäkyvyyttä, työsuhteita, palkkausta, erilaisia rikkeitä.

Euroopan neuvosto edellyttää Macolin -sopimukseen sitoutuneita jäsenvaltioitaan laatimaan ja ylläpitämään kilpailumanipulaation vastaista kansallista uhka-arviota. Tätä valmistellaan Suomessa SUEKin johdolla Opetus- ja kulttuuriministeriön asettamassa kansallisessa toimintaryhmässä, jonka jäseniä ovat Jalkapallon pelaajayhdistys, Suomen olympiakomitea, poliisi, Suomen Hippos, Suomen palloliitto, syyttäjä ja Veikkaus. Uhka-arvioon on pyydetty lausuntoja myös valmentajilta, urheilijoilta ja urheilun vedonlyöjiltä. Suomen kansallinen kilpailumanipulaation vastainen uhka-arvio valmistuu alkuvuodesta 2021. 

– Uhka-arvio on nähty välttämättömänä toimenpiteenä kansallisesti paremman ymmärryksen saavuttamiseksi sille, millaisen uhan kilpailumanipulaatio luo urheilulle ja yhteiskunnalle. Arviointi edellyttää kykyä tunnistaa, torjua ja tutkia kilpailumanipulaatiota sekä rangaista siitä, sanoo Ikonen.

Urheilukorruption omat ominaispiirteet

Keskiviikkona 9.12. vietetään Kansainvälistä korruption vastaista päivää, joten myös urheilussa on hyvä hetki pohtia korruptiota ja sen torjuntaa. 

Urheilua pidetään yhtenä korruptiolle alttiina riskialueena ja urheilussa tunnistetaan huonosti korruption erilaisia ja eriasteisia muotoja. Kansainvälinen urheiluliiketoiminta kasvaa nopeasti lisäten samalla myös erilaisia lieveilmiöitä. Läheskään kaikki urheilussa ilmenevä korruptio ei ole suoranaisesti rikollista tai lainvastaista, mutta se ei ole silti aina eettisesti hyväksyttävää. Urheilukorruptiolla voidaankin katsoa olevan omia ominaispiirteitä, joihin vaikuttaa konteksti- ja kulttuurisidonnaisuus. 

Päätöksenteon tulee aina olla avointa ja demokraattista. Päätökset eivät saa suosia ketään, eivätkä edistää omia tai lähipiirin liiketoimia millään muotoa. Tietoa asiasta pitää lisätä, ettei kukaan syyllisty tietämättömyyttään korruptiiviseen toimintaan, SUEKin tutkimuspäällikkö Nina Laakso sanoo.

Kansainvälisenä korruption vastaisena päivänä on hyvä muistaa, että jokaisella toimijalla on oma vastuunsa urheilun suojelussa. Auta sinäkin turvaamaan reilu peli ja ilmoita mahdollisista kilpailumanipulaatio- tai muista urheilun eettisistä rikkeistä SUEKin ILMO-palveluun.


 

Lisätietoja: 

Susanna Sokka

SUEK-viestintäpäällikkö

puh: 040 740 7477