Testausassistentin sijaisuus

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:n tavoitteena on yhteistyössä eri toimijoiden kanssa taata kaikille yhdenvertainen oikeus eettisesti kestävään urheiluun. SUEK vastaa omalta osaltaan antidopingtoiminnan, kilpailumanipulaation torjunnan sekä katsomoturvallisuuden ja -viihtyvyyden valtiosopimusten toimeenpanosta Suomessa. Lisäksi SUEK vahvistaa urheilun eettisyyttä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa sekä toimii aktiivisena keskustelujen käynnistäjänä ja keskustelijana.

SUEK hakee testaustiimiinsä äitiysloman sijaiseksi

TESTAUSASSISTENTTIA

Tehtävät

Testausassistentin tehtävänä on ylläpitää ja kehittää dopingtestauksen hallintoa osana testaustiimiä. Testausassistentti vastaa itsenäisesti dopingtestauksen asiakirjahallinnosta sekä sähköisten asiakirjojen hallinnoinnista. Hänellä on keskeinen rooli testauksen hallintajärjestelmän jatkuvassa kehittämisessä sekä testaushenkilöstön rekisteröinnissä, kouluttamisessa ja osaamisen kehittämisessä.

Edellytämme

Testausassistentin työ edellyttää organisointikykyä, oma-aloitteisuutta, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä joustavaa suhtautumista työntekoon. Tehtävän hoitaminen vaatii kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja henkilön tulee olla luotettava sekä huolellinen. Lisäksi tehtävä edellyttää hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä englannin kielen osaamista. Urheilun tuntemus katsotaan eduksi.

Tarjoamme

Tarjoamme haasteellisen ja monipuolisen työtehtävän sekä mahdollisuuden edistää urheilun eettisyyttä sitoutuneessa ja innostuneessa työyhteisössä.

Työsuhde on osa-aikainen 22,5h/vk ja määräaikainen alkaen 9.8.2021 ja päättyen 31.3.2022.

Ansioluettelot ja hakemukset palkkatoivomuksineen tulee toimittaa viimeistään 11.6.2021 osoitteeseen katja.huotari@suek.fi.

Lisätietoja voit kysyä testauspäällikkö Katja Huotarilta puhelimitse 040 843 3897 tai sähköpostitse katja.huotari@suek.fi.