Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry hakee koulutuspäällikön äitiysloman sijaista

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:n tehtävänä on edistää vastuullista urheilua yhdessä kumppaneidensa kanssa. SUEKille on määritelty erityisiä tehtäviä antidopingtoiminnassa, kilpailumanipulaation torjunnassa, katsomoturvallisuuden ja -viihtyisyyden edistämisessä sekä vakavien eettisten rikkomusten tutkinta ja syyttäjätoiminto keskitetyssä kurinpidossa.

SUEK hakee

koulutuspäällikköä äitiysloman sijaiseksi

Koulutuspäällikön toimenkuvaan kuuluu seuraavat tehtävät

  • koulutustoiminnan toteuttaminen strategian ja koulutusohjelman mukaisesti
  • vastaaminen itsenäisesti koulutustoiminnan suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista, koulutustyökalujen ja -materiaalien rakentamisesta ja päivittämisestä sekä kouluttajaverkoston ylläpidosta ja kouluttamisesta
  • koulutustoiminnan tekeminen yhteistyössä toimiston henkilöstön, urheilujärjestöjen ja muiden sidosryhmien kanssa
  • osallistuminen kansainväliseen toimintaan.

Edellytämme

Työssä onnistuminen edellyttää

  • erinomaisia organisointitaitoja
  • kykyä hallita kokonaisuuksia
  • oma-aloitteisuutta
  • itsenäistä työotetta
  • hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja ja
  • hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä englannin kielen osaamista.

Työntekijällä tulee olla valmius tarvittaessa matkustaa kotimaassa ja ulkomailla sekä tehdä ilta- ja viikonlopputöitä.

Sijaisuuden aikana uudistetaan SUEKin strategia, jonka valmisteluun myös koulutuspäällikkö osallistuu. Erilaisten pedagogisten ratkaisujen tunteminen ja kyky tuottaa monipuolisia koulutusmateriaaleja eri kohderyhmille katsotaan eduksi.

Tehtävään valittavalta henkilöltä toivotaan korkeakoulututkintoa. Urheilun ja urheilujärjestöjen hyvä tuntemus on edellytys tehtävän hoidossa.

Tarjoamme

Tarjoamme mielenkiintoisen ja monipuolisen työtehtävän, jossa on mahdollista edistää koulutuksen keinoin urheilun eettisiä asioita sitoutuneessa ja innostuneessa työyhteisössä. Tehtävässä saa tehdä töitä laaja-alaisesti urheilun eri toimijoiden kanssa. 

Työsuhde on määräaikainen alkaen erikseen sovitusti joko 10.6. tai 1.8.2024, edellyttäen kuitenkin kahden viikon perehdyttämisen 20.6. mennessä. Määräaikaisuus päättyy 31.8.2025.

Ansioluettelo ja hakemus palkkatoivomuksineen tulee toimittaa viimeistään 15.4.2024 kello 16 mennessä osoitteeseen piia.poyhonen@suek.fi.

Lisätietoja voit kysyä koulutuspäällikkö Piia Pöyhöseltä puhelimitse 050 490 9959 (14.3., 15.3. ja 26.3. klo 12–14 sekä 27.3. klo 9–11) tai sähköpostitse piia.poyhonen@suek.fi.