SUEKin uuden julkaisusarjan ensimmäinen osa pureutuu tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen urheilussa

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry on aloittanut urheilun eettisiä kysymyksiä käsittelevän julkaisusarjan. Sarjan ensimmäinen osa on Samalla viivalla? Selvitys liikunnan ja urheilun tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta Suomessa. Se kokoaa yksiin kansiin mahdollisimman kattavasti kaiken, mitä Suomessa on julkaistu tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta liikunnassa ja urheilussa.


 
SUEKin julkaisusarjan avausosa kokoaa yli 200:n aihetta käsittelevän selvityksen ja tutkimuksen tärkeimmät havainnot. Tietopaketti on tarkoitettu liikunta- ja urheilualan järjestöille ja muille toimijoille, päätöksentekijöille ja viranomaisille. Sitä voi käyttää esimerkiksi vaikuttamistyön, viestinnän ja strategisen suunnittelun tukena.

Samalla viivalla? Selvitys liikunnan ja urheilun tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta Suomessa -selvityksen on kirjoittanut tutkimusavustaja Miika Kyllönen. Ohjaajana on toiminut SUEKin tutkimuspäällikkö Nina Laakso.
 
Yksi SUEKin tehtävistä on tarjota päätöksenteon ja yhteiskunnallisen vuoropuhelun pohjaksi tutkittua tietoa urheilun eettisistä asioista.

–Valitsimme tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden julkaisusarjan ensimmäisen osan aiheeksi, koska ne ovat eettisesti kestävän liikunta- ja urheilukulttuurin peruskiviä. Syksyinen keskustelu ja kampanjat olivat tärkeä yhteiskunnallinen herätys aiheeseen. Juuri ajankohtaisuutensa vuoksi tämä selvityksen tieto on merkityksellistä ja tärkeää. Tutkimustietoa tarvitaan tasa-arvoisemman ja yhdenvertaisemman toimintakulttuurin saavuttamiseksi, Laakso sanoo.  

Samalla viivalla? Selvitys liikunnan ja urheilun tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta.
 


Lisätietoja:
Susanna Sokka
SUEK – viestintäpäällikkö
puh. 040 740 7477