SUEKin hallitustiedote 7/2020

SUEKin hallituksen kokous järjestettiin 7.12.2020.

Ajankohtaiset asiat

SUEKin pääsihteeri Teemu Japisson esitteli talouden toteuman 11/2020 sekä loppuvuoden ennusteen.

Uusi Suomen antidopingsäännöstö tulee voimaan vuoden 2021 alussa. Tämän vuoksi liittojen antidopingohjelmien kriteeristö päivitetään yhteistyössä seitsemän pilottiliiton kanssa. Samalla ohjelmat laajennetaan koskemaan myös kilpailumanipulaatiota, jossa parhaillaan työstetään uhka-arviota 20 lajiliiton kanssa. Tämä työ valmistuu vuoden vaihteessa. SUEK julkaisee alkuvuonna myös selvityksen dopingista antidopingiin. Julkaisussa esitellään Maailman antidopingsäännöstön muutoksia vuosina 2002–2015 sekä muutosten vaikutuksia Suomen kansalliseen antidopingorganisaatioon (ADT/SUEK). Myös urheiluopistojen ohjelmat päivitetään alkuvuoden aikana ja yhteistyösopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana 1.1.2021.

Hallitukselle esiteltiin dopingtestauksen tilanne 31.10.2020. Covid teettää edelleen paljon ylimääräistä työtä dopingvalvonnassa. Kilpailujen siirtymiset ja peruutukset työllistävät dopingtestien koordinoinnissa. Terveysturvallisuuden vaatimukset muuttuvat koko ajan esimerkiksi kansainvälisten kilpailuiden osalta ja tämä aiheuttaa painetta niin tavarahankintoihin kuin toimintaohjeiden päivittämiseen. Dopingvalvonnassa on kilpailutettu myös testivälineiden sekä näytteiden kuljetukset ja tämä työ on valmistumassa.

Keskustelussa

Pääsihteeri esitteli hallitukselle SUEKin tulevan strategiaprosessin. Työ aloitetaan nykyisen strategian onnistumisen analysoinnilla, joka toteutetaan muun muassa sidosryhmäkyselyllä. Toimintaympäristön muutoksessa käytetään hyödyksi kesällä 2020 tehtyä analyysiä. Strategia on tarkoitus hyväksyä SUEKin vuosikokouksessa 2021 ja se otetaan käyttöön 1.1.2022.

Hallituksen jäsen Niko Jakobsson raportoi Uuden teknologian ja digitalisaation hyödyntäminen SUEKin toiminnassa -työryhmän toimintaa ja antoi etenemisehdotuksen. Työtä jatketaan hallituksen valtuutuksella.

Päätösasiat

Hallitus hyväksyi esityksen Erivapauslautakunnan johtosäännöksi sekä lautakunnan kokoonpanon vuosille 2021–2024.

  • puheenjohtaja:
    Harri Helajärvi, lääketieteen tohtori, liikuntalääketieteen erikoislääkäri
  • jäsenet:
    Olli J. Heinonen, professori, liikuntalääketieteen erikoislääkäri
    Jussi Karjalainen, lääketieteen tohtori, dosentti, keuhkosairauksien ja allergologian erikoislääkäri
    Päivi Miettinen, lääketieteen tohtori, dosentti, lastentautien erikoislääkäri, lastenendokrinologi.

Seuraava kokous

SUEKin uusi hallitus valitaan SUEKin syyskokouksessa 11.12.2020. Seuraava hallituksen kokous
uudella kokoonpanolla sovitaan tammikuun lopulle.

Kokouksessa läsnä olivat

varsinaiset jäsenet
Pia Ek, puheenjohtaja
Hanna-Mari Manninen, varapuheenjohtaja
Olavi Airaksinen
Petri Heikkinen
Niko Jakobsson
Merja Leinonen
Petri Pohjonen

varajäsenet
Riikka Juntunen

henkilökunta
Teemu Japisson, pääsihteeri
Petteri Lindblom, hallituksen sihteeri
Susanna Sokka, viestintäpäällikkö

poissa
Panu Autio
Kimmo J. Lipponen (varajäsen)

Lisätietoja:
Teemu Japisson
SUEK – pääsihteeri
puh: 0400 878 949