SUEKin hallitustiedote 4/2023

SUEKin hallituksen kokous järjestettiin 12.6.2023.

Pääsihteerin katsaus

Pääsihteeri esitteli urheilun integriteettitoimistojen määrän lisääntymistä maailmalla. SUEKin tapaisia rakenteita on olemassa tällä hetkellä Australiassa, Itävallassa, Kanadassa, Sveitsissä, Tanskassa ja Virossa. Toimintaansa antidopingasioista ovat laajentamassa Alankomaat ja Uusi-Seelanti. Alankomaiden urheilusta vastaava ministeri vieraili Suomessa 24.5. ja vierailun yhteydessä SUEK esitteli hänelle omaa toimintaansa ja kokemuksia toiminnan laajentamisessa.

Keskustelussa

Keskusteluosuudessa esillä oli urheilun toimintaympäristön muutokset niin kansallisesti kuin kansainvälisesti sekä niiden vaikutukset SUEKin toimintaan. Eettisten asioiden merkitys korostuu edelleen tulevaisuudessa. Esille nousee myös uusia myönteisiä ja kielteisiä ilmiöitä, joihin SUEKin tulee varautua muun muassa tiedon tuottamisen ja keskustelun herättämisen näkökulmasta.

Päätösasiat

Päätettiin kutsua ylimääräinen vuosikokous koolle 28.6.2023. Esityslistalla on sääntömuutos urheilijoiden määrän lisäämisestä SUEKin hallitukseen.

Seuraava kokous

Seuraava hallituksen kokous on 18.9.2023.

Kokoukseen osallistuivat

varsinaiset jäsenet
Pia Ek, puheenjohtaja
Hanna-Mari Manninen, varapuheenjohtaja
Olavi Airaksinen
Niko Jakobsson
Petri Pohjonen
Samuli Salanterä

varajäsenet
Juha Post
Lotta Toivonen

poissa
Jere Forsberg
Merja Salmi

henkilökunta
Teemu Japisson, pääsihteeri
Petteri Lindblom, hallituksen sihteeri, lakiasiainjohtaja
Susanna Sokka, viestintäpäällikkö

Lisätietoja:
Teemu Japisson
SUEK – pääsihteeri
puh: 0400 878 949