SUEKin hallitustiedote 1-2019

SUEKin hallituksen kokous pidettiin 6.2.2019

Hallituksen sihteerin valinta

SUEKin tutkimuspäällikkö Nina Laakso valittiin hallituksen sihteeriksi.

Pääsihteerin katsaus

Pääsihteeri kävi lävitse perehtymistään pääsihteerin tehtävään sekä budjettiasioita.

SUEK on antanut eduskunnan sivistysvaliokunnalle kaksi lausuntoa koskien Liikuntapoliittista selontekoa sekä Tasa-arvovaltuutetun kertomusta eduskunnalle 2018. Lausunnot tullaan julkaisemaan SUEKin internetsivuilla.

Kilpailumanipulaatio

SUEK on mukana kaksivuotisessa Erasmus+-kilpailumanipulaation torjuntahankkeessa. Tavoitteena on luoda koulutus kilpailumanipulaation havaitsemisesta ja sen torjunnasta syyttäjille ja lainvalvontaviranomaisille esimerkiksi poliiseille, tulli- ja rajaviranomaisille.

Katsomoturvallisuus

Turvallisuus jalkapallo-otteluissa katsomoturvallisuusseminaari järjestettiin 19. kerran. Seminaariin osallistui yli 200 osallistujaa poliisista, jalkapalloseuroista, turvallisuusyrityksistä ja muista sidosryhmistä.

Ihmisoikeudet kansainvälisessä huippu-urheilussa

Keskusteltiin muun muassa urheilutapahtumista, joita järjestetään ihmisoikeuksia rikkovissa maissa, suomalaisten urheilijoiden osallistumisesta niihin ja aihepiirin ympärillä käydystä keskustelusta. Teeman ympärillä tullaan jatkamaan seuraavassa hallituksen kokouksessa.

Seuraava kokous

SUEKin hallituksen seuraava kokous on 2.4.2019, jossa käsitellään myös tilinpäätöstä.


Kokouksessa läsnä olivat:
Timo Laitinen, puheenjohtaja
Hanna-Mari Manninen, varapuheenjohtaja
Olavi Airaksinen
Maria Carlsson
Niko Jakobsson
Nelli Kuokka
Kimmo J. Lipponen (Maria Carlssonin varajäsen)

Poissa:
Maria Carlsson
Petri Pohjonen
Antti Kempas, asiantuntijajäsen

Henkilökunta:
Teemu Japisson, pääsihteeri
Nina Laakso, hallituksen sihteeri, tutkimuspäällikkö

Lisätietoja:
Teemu Japisson
SUEK – pääsihteeri
puh: 0400 878 949