SUEKin hallituksen kokous 1/2023

SUEKin hallituksen kokous järjestettiin 2.2.2023.

Pääsihteerin katsaus

Pääsihteeri Teemu Japissonin katsauksessa esillä oli talousasiat ja toiminnan 2023 suunnittelupäivien antia.

Virolaiset ja latvialaiset kollegat vierailivat SUEKissa tammikuun lopulla. Päivän esittelyissä käytiin tiiviisti lävitse SUEKin eri tehtäviä ja osa-alueita. Erityisesti keskusteluissa olivat dopingvalvonnan kehittyminen, kuten uusi kuivaverinäytteen kerääminen, urheilujärjestöjen antidopingohjelmat sekä kilpailumanipulaation torjuntaohjelmat. Lisäksi eettiset rikkomukset ja niiden tutkinta sekä SUEKin tekemät tutkimukset eettisistä asioista kiinnostivat vieraita.

SUEK järjesti yhteistyössä Olympiakomitean puheenjohtajien kanssa toiminnanjohtajien työseminaarin helmikuun alussa. Paikalla oli yli 40 Olympiakomitean jäsenjärjestöjen toiminnanjohtajaa. Vastuullisuus teemana ja urheilun eettiset asiat olivat vahvasti mukana keskusteluissa. Tilaisuus sai hyvän palautteen ja työskentelytapaa tullaan jatkamaan. Kesällä kutsutaan kokoon toiminnanjohtajien lisäksi myös järjestöjen puheenjohtajat.

Hyvä hallinto ja korruptio ovat olleet esillä Urheilun eettisten asioiden neuvottelukunnassa. Tavoitteena on kerätä tietoa, miten hyvää hallintoa on tutkittu niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Selvityksessä tuodaan esille myös tietotarpeita tulevia tutkimuksia varten. SUEK tulee todennäköisesti vastaamaan selvityksen toteuttamisesta.

Keskustelussa

Esittelyssä vuoden 2022 toiminta ja tulokset sekä SUEKin henkilöstön vuosittainen hyvinvointikysely. Hallitus piti vuotta 2022 toiminnallisesti onnistuneena ja työtyytyväisyyskyselyn tuloksia hyvänä.

Päätösasiat

Käsiteltiin niin SUEKin hallintosääntöä kuin eettisiä pelisääntöjä. Päätettiin, että molempia dokumentteja päivitetään vielä ja ne tuodaan halitukseen hyväksyttäväksi.

Seuraava kokous

Seuraava hallituksen kokous on 23.3.2023

Kokoukseen osallistuivat

varsinaiset jäsenet
Pia Ek, puheenjohtaja
Hanna-Mari Manninen, varapuheenjohtaja
Jere Forsberg
Niko Jakobsson
Petri Pohjonen
Samuli Salanterä

varajäsenet
Juha Post
Lotta Toivonen

poissa
Olavi Airaksinen
Merja Salmi

henkilökunta
Teemu Japisson, pääsihteeri
Petteri Lindblom, hallituksen sihteeri, lakiasiainjohtaja
Susanna Sokka, viestintäpäällikkö

Lisätietoja:
Teemu Japisson

SUEK – pääsihteeri
puh: 0400 878 949