SUEKin hallituksen kokoukset 7 ja 8/2022

SUEKin hallituksen sähköpostikokous järjestettiin 22.–24.11.2022.

Päätösasiat

Hallitus päätti esittää syyskokoukselle valittavaksi antidopingasioiden kurinpitolautakunnan puheenjohtajan ja jäsenet kaudelle 2023–2024 seuraavasti:

 • Esa Schön, puheenjohtaja
 • Pauliina Vilponen, 1. varapuheenjohtaja (juristijäsen)
 • Johanna Karvinen, 2. varapuheenjohtaja (juristijäsen, uusi)
 • Kimmo Suominen, varajäsen (juristijäsen)
 • Heikki Laapio, lääkärijäsen
 • Heikki Tikkanen, lääkärijäsen
 • Esa Liimatainen, lääkärijäsen
 • Petri Kallio, varajäsen (lääkärijäsen)
 • Jani Kallunki, asiantuntijajäsen
 • Jan-Erik Krusberg, asiantuntijajäsen
 • Tuuli Merikoski, asiantuntijajäsen

SUEKin hallituksen 8. kokous järjestettiin 14.12.2022.

Keskustelussa

Pääsihteeri Teemu Japisson kertoi urheilijoiden hallituspaikkojen lisäämisestä käydyistä keskusteluista jäsenistön kanssa. Urheilijoiden hallituspaikkojen lisääminen näyttää mahdolliselta ensi vuonna.

Urheilun eettisiä asioita kansainvälisesti esiintuovan Play the Game -organisaation Jens Andersen vieraili Suomessa. Keskusteluissa oli yhteistyö SUEKin kanssa.

Kansainvälinen antidopingryhmä IADAn kokous pidettiin 12.–13.12.2022. IADA on valtioiden välinen yhteistyösopimus, jossa kansalliset antidopingtoimistot ovat vahvasti mukana. IADA pyrkii vaikuttamaan aktiivisesti Maailman antidopingsäännöstön ja kansainvälisten standardien kehittämiseen.

SUEKin syyskokous pidettiin 7.12.2022. Syyskokous hyväksyi toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2023. Kokouksessa vahvistettiin myös Antidopingasioiden kurinpitolautakunta vuosille 2023–2024. Silja Kanervan, ensimmäisen varapuheenjohtajan jäädessä pois ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi tulee juristijäsen Pauliina Vilponen. Lautakunnan uusi juristijäsen Johanna Karvinen on lautakunnan toinen varapuheenjohtaja.

SUEK on hakenut WADAn apurahaa yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen. SUEKin tutkimushankkeessa halutaan selvittää urheilijoiden asenteiden ja arvojen syntymistä sekä niiden kehittymistä. Samalla halutaan tutkia, ketkä vaikuttavat urheilijoiden valintoihin uran eri vaiheessa. Tutkimuksessa pyritään myös tunnistamaan urheilijan uran ne hetket, jolloin hän on erityisen altis vaikutuksille mahdollisen dopinginkäytön aloittamisen suhteen.

Päätösasiat

Päätettiin, että Petteri Lindblom ottaa vakituisesti vastatakseen aikaisemmin toimistopäällikön vastuulla olleista tehtävistä 1.1.2023 alkaen. Hän on vastannut tehtävistä jo syksyn 2022 ajan.

Päätettiin myös päivittää hallintosääntö vastaamaan uutta käytäntöä. Samalla tarkistetaan, vaatiiko hallintosääntö muita päivityksiä.

Kokoukseen osallistuivat

Pia Ek, puheenjohtaja
Hanna-Mari Manninen, varapuheenjohtaja
Olavi Airaksinen
Jere Forsberg
Lotta Henttinen, varajäsen
Niko Jakobsson
Petri Pohjonen
Juha Post, varajäsen
Samuli Salanterä

Poissa
Merja Salmi

Henkilökunta
Teemu Japisson, pääsihteeri
Petteri Lindblom, hallituksen sihteeri (poissa päätöskohdan)
Susanna Sokka, viestintäpäällikkö (poissa päätöskohdan)

Lisätietoja:
Teemu Japisson
SUEK – pääsihteeri
puh: 0400 878 949