SUEK toteutti suunnitellusti lähes 2600 dopingtestiä vuonna 2020

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK teki viime vuonna Suomessa ja ulkomailla kaikkiaan lähes 2600 dopingtestiä, joista 2439 oli SUEKin kansallisen testausohjelman testejä. Määrä on vuotuisen tavoitteen mukainen huolimatta poikkeuksellisesta, koronan mullistamasta urheiluvuodesta.

SUEKin viime vuonna tekemistä 2599 dopingtestistä 2439 kuului kansalliseen testausohjelmaan. Näiden varsinaisten dopingtestinäytteiden lisäksi SUEK otti suunnitelman mukaisesti 343 verinäytettä Urheilijan biologinen passi -järjestelmää varten.

Koronapandemia teki urheiluvuodesta 2020 poikkeuksellisen haastavan dopingtestauksen näkökulmasta. Testaustavoitteen saavuttaminen pandemiasta huolimatta edellytti SUEKilta testauskäytäntöjen muuttamista.

– Dopingtestauksen toteuttaminen vaati testauskäytäntöjen muuttamista huomioiden covid-19-pandemiaa koskevat viranomaisohjeet sekä Maailman antidopingtoimisto WADAn ohjeistuksen. Haasteellisesta vuodesta huolimatta kansallinen testausohjelma toteutui suunnitellusti ja olemme siihen hyvin tyytyväisiä. Toiminnan jatkumisen pandemian aikana mahdollisti testaushenkilöstön koulutus sekä aktiivinen tiedottaminen urheilijoille ja urheilutoimijoille testauksen muutoksista, SUEKin testauspäällikkö Katja Huotari sanoo.

Testauksen määrällisen tavoitteen saavuttamisen lisäksi SUEK voi olla tyytyväinen testaustilanteiden onnistumiseen käytäntöjen muutoksesta huolimatta. Aiemmin julkaistun SUEKin urheilijakyselyn mukaan suomalaisurheilijat luottavat SUEKin toimintaan ja testauksen jatkumiseen myös pandemian aikana. Urheilijat antoivat myönteistä palautetta erityisesti testaajien asenteesta ja ammattitaidosta ja kokivat testaustapahtuman turvalliseksi.

– Testaustoiminnassa olemme kaikin tavoin pyrkineet varmistamaan sekä urheilijoiden että testaushenkilöstön terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät asiat. Arvostamme urheilijoiden ja urheilutoimijoiden hyvää yhteistyötä pandemia-aikana. Turvallista testausta on mahdollista järjestää vain, jos yhteistyö sujuu, testauspäällikkö Huotari sanoo.

Dopingtestitilasto 2020

Lisätietoja:
Susanna Sokka
SUEK – viestintäpäällikkö
puh: 040 740 7477