SUEK luovutti selvityksensä Suomen Cup – finaalin tapahtumista Palloliitolle

Suomen Palloliitto pyysi finaalin jälkeisenä päivänä Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:ltä ulkopuolista selvitystä koskien Cup-finaalin tapahtumia katsomoturvallisuuteen liittyen. SUEK on luovuttanut selvityksensä Palloliitolle.

Selvitykseen koottiin tietoja ottelun jälkeisistä tapahtumista sekä niihin johtaneista mahdollisista syistä. Käytössä oli kuva- ja videomateriaalia, jota SUEK vastaanotti myös ILMO-palvelun kautta. Tietyiltä osin tapahtumaan osallistuneiden osapuolien näkemykset erosivat toisistaan.

Selvityksen keskeisimpiä havaintoja olivat, että osa katsojista ei noudattanut heille annettuja ohjeita eikä määräyksiä. Lisäksi tapahtumajärjestäjän ja järjestyksenvalvojien välinen kommunikointi järjestykseen sekä turvallisuuteen liittyvistä toimenpiteistä oli puutteellista.

– Vastuu hyvästä urheilutapahtumasta on kaikilla osapuolilla. Turvallinen ja viihtyisä tapahtuma edellyttää, että kaikki osapuolet edistävät tapahtumaa omalla reilulla käytöksellään ja sitoutuvat noudattamaan annettuja ohjeita, SUEKin tutkintapäällikkö Jouko Ikonen sanoo.

Selvityksessä tuodaan esiin myös toimenpiteitä katsomoturvallisuuden ja viihtyvyyden kehittämiseksi jatkossa. Esiin nostetut huomiot voivat toimia pohjana mahdollisille jatkotoimenpiteille turvallisuuden ja viihtyvyyden edistämiseksi kaikissa urheilutapahtumissa. Sisäministeriön Yleisötilaisuuksien porttikieltoa pohtineen työryhmän loppuraportin mukaan Suomessa on tarve tilaisuuden järjestäjän ja asiakkaan väliseen sopimussuhteeseen perustuvalle porttikieltojärjestelmälle.

– Tämäkin selvitys osoittaa, että Suomessa on tarvetta porttikieltojärjestelmälle, joka voidaan perustaa SUEKin alaisuuteen. Siihen voivat liittyä kaikki ne lajijärjestöt, jotka katsovat tarpeelliseksi ottaa järjestelmän käyttöönsä. Tällöin urheilujärjestöillä on yhteisymmärrys yhtenäisistä pelisäännöistä, joiden rikkomisesta voi seurata jopa porttikieltoa, SUEKin pääsihteeri Teemu Japisson sanoo.

Selvityksen luovuttamisen jälkeen tapauksen kurinpidollinen käsittely on Suomen Palloliiton kurinpitoelimellä eikä SUEK ota asiaan kantaa. Kurinpitoelin päättää mahdollisista jatkotoimenpiteistä sekä tapaukseen liittyvästä tiedottamisesta. Tapahtumasta tehtyjen rikosilmoitusten tutkinta ja niistä tiedottaminen kuuluu Ahvenanmaan poliisiviranomaiselle.

Lue SUEKin koko selvitys

Lisätietoja:
Susanna Sokka
SUEK – viestintäpäällikkö
puh: 040 740 7477