SUEK hakee tutkijaa tutkimushankkeeseen

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:n tavoitteena on yhteistyössä eri toimijoiden kanssa taata kaikille yhdenvertainen oikeus eettisesti kestävään urheiluun. SUEK vastaa omalta osaltaan antidopingtoiminnan, kilpailumanipulaation torjunnan sekä katsomoturvallisuuden ja -viihtyvyyden valtiosopimusten toimeenpanosta Suomessa. Lisäksi SUEK vahvistaa urheilun eettisyyttä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa sekä toimii aktiivisena keskustelujen käynnistäjänä ja keskustelijana.

SUEK etsii tutkimushankkeeseen 1.9.2021−31.9.2022

OSA-AIKAISTA TUTKIJAA

Tutkija voi tulla SUEKin määräaikaiseksi työntekijäksi tai SUEK voi ostaa tutkijan työpanoksen hänen taustaorganisaatioltaan.  

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry käynnistää syksyllä 2021 noin vuoden mittaisen tutkimusprojektin, jossa selvitetään, millaista kohtelua ja käyttäytymistä suomalaiset kilpaurheilijat kokevat kilpaurheilukulttuurissamme. Tutkimusprojektissa on tarkoitus selvittää epäasiallisen käyttäytymisen ja kohtelun esiintyvyyttä suomalaisessa kilpaurheilussa: kuinka yleistä se on, mitkä ovat epäasiallisen käyttäytymisen riskitekijöitä, millaista epäasiallinen käyttäytyminen ja kohtelu on ollut ja ketkä siihen ovat syyllistyneet. Lisäksi tarkoitus on selvittää sitä, minkälaiset käsitykset pitävät yllä epäasiallista käyttäytymistä ja kohtelua sekä, minkälaisia keinoja urheilijat toivovat sen ehkäisemiseksi. Tutkimusprojektissa pääset kansalliselle näköalapaikalle eettisemmän ja turvallisemman urheilukulttuurimme kehittämistyössä. Apunasi on tutkimusassistentti.  

Hakijalta edellytetään

 • Vähintään ylempää korkeakoulututkintoa ilmiöön soveltuvalta tieteenalalta. Tohtorin tutkinto katsotaan eduksi. 
 • Kokemusta määrällisen tutkimuksen tekemisestä 
 • Motivaatiota työskennellä eettisemmän ja turvallisemman urheilukulttuurin kehittämiseksi 

Katsomme eduksi

 • Kokemusta ja tuntemusta suomalaisen liikunta- ja urheilukulttuurin ominaispiirteistä ja lainalaisuuksista 
 • Esiintymiskokemusta ja kokemusta median kanssa toimimisesta 
 • Hyvää englannin kielen taitoa 
 • Erinomaisia yhteistyö- ja viestintätaitoja 

Tarjoamme

 • Mielenkiintoisen ja merkityksellisen työn suomalaisen urheilukulttuurin ytimessä 
 • Innostavan työyhteisön  
 • Mahdollisuuden hyödyntää tutkimusaineistoa myöhemmin kirjoitettavissa tieteellisissä tutkimusartikkeleissa 
 • Mahdollisuuden työskennellä etänä tai erikseen sovitusti myös SUEKin toimistolla 

Tutkijan tehtävät ja vastuut ovat

 • Tutkimusprojektin tutkimussuunnitelman laadinta ja eettisen lausunnon hakeminen 
 • Kysymyspatteriston laadinta 
 • Tutkimusaineiston analysointi 
 • Tutkimusraportin kirjoittaminen 

Työsuhde on osa-aikainen 1.9.2021 alkaen. Arviomme mukaan 13 kuukauden aikana työaika on 7–8 kuukautta. Vuoden aikana on mahdollista tehdä myös muita töitä tutkimusprojektin sallimissa rajoissa. 

Hakuaika päättyy 31.7.2021. Lisätietoja antaa 2.7.2021 asti tutkimuspäällikkö Nina Laakso nina.laakso@suek.fi tai puh. 0400 808 940.

Mikäli kiinnostuit, lähetä vapaamuotoinen hakemus ja CV sähköpostitse Nina Laaksolle 31.7.2021 mennessä. Kerro hakemuksessa, oletko kiinnostunut tulemaan SUEKin työntekijäksi vai ostaisiko SUEK työpanoksesi taustaorganisaatioltasi. Jos on tarkoitus, että SUEK ostaa työpanoksesi taustaorganisaatioltasi, liitä hakemukseen taustaorganisaation sitoutuminen.