SUEK aloittaa tutkinnan eettisestä rikkomusepäilystä

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK aloittaa tutkinnan Pekingin olympialaisen aikaisesta mahdollisesta vakavasta eettisestä rikkomuksesta. Asian ovat SUEKin tietoon tuoneet niin Suomen olympiakomitea kuin asiaan yhdistetty Anni Vuohijoki.

Vuoden alusta voimaan tulivat liikunnan ja urheilun yhteisten vakavaa epäasiallista käyttäytymistä ja vakavia eettisiä rikkomuksia koskevat kurinpitomääräykset, joiden mukaan SUEKin voi aloittaa itsenäisesti tutkinnan.

– Kaikkien asianosaisten kannalta on tärkeää, että tapaus selvitetään huolella ja rauhallisesti, että saamme selkeän kuvan tapahtuneesta. Luotettavan tutkinnan takaamisen kannalta on aina erittäin tärkeää, että kaikki asiasta jotain tietävät tuovat esille omat huomionsa ja kokemuksensa. Kaikki yhteydenotot käsitellään luottamuksellisesti kuten aina SUEKissa, tutkintapäällikkö Jouko Ikonen sanoo.

Mikäli SUEK katsoo tutkinnan jälkeen, että tapauksessa ei ole syytä epäillä urheilun yhteisten kurinpitomääräysten rikkomusta, SUEK tekee asiassa päätöksen, että asiaa ei viedä kurinpitokäsittelyyn. Jos kyse on todennäköisesti kurinpitomääräysten rikkomisesta, tehdään päätös asian viemisestä kurinpitokäsittelyyn. Päätös edellyttää asianomistajan suostumusta.

Lisätietoja tapauksesta voi antaa ILMO-palveluun tai SUEKin tutkintapäällikkö Jouko Ikoselle (jouko.ikonen@suek.fi).

Lisätietoja:
Susanna Sokka
SUEK – viestintäpäällikkö
puh: 040 740 7477