Quebecin parlamentti hyväksyi lakialoitteen WADAn oikeudellisesta erityisasemasta

Kanadalaisen Quebecin provinssin parlamentti hyväksyi 15. kesäkuuta yksimielisesti lakialoitteen, joka takaa Maailman antidopingtoimisto WADAn Quebecissa sijaitsevalle päämajalle toimintavapauksia. Lakialoite turvaa WADAn edellytyksiä johtaa maailmanlaajuista liikettä puhtaan urheilun puolesta.

Quebecin parlamentin hyväksymä lakialoite (Private Bill 238) takaa WADAn tekemille päätöksille siviilioikeudellisen koskemattomuuden. Tämä on tärkeää tilanteissa, joissa WADAn työtä yritetään häiritä.
 

WADA on viime vuosina suorittanut monimutkaisia tutkimuksia ja käynnistänyt Speak Up! -ilmiantajaohjelman. Tämän seurauksena organisaation on pitänyt käsitellä useita kalliita ja aikaavieviä yksityisoikeuteen liittyviä oikeusjuttuja, mikä vaikeuttaa taistelua dopingia vastaan ja puhtaiden urheilijoiden oikeuksien suojelua.

Lakiesityksen mukaan WADAlla ja sen henkilöstöllä on siviilioikeudellinen koskemattomuus liittyen kaikkiin päätöksiin ja niistä seuraaviin toimenpiteisiin, jotka on tehty työssä dopingin torjumiseksi. Lisäksi WADAn tehtävänsä suorittamista varten keräämää tietoa ei voi takavarikoida. WADA kerää arkaluonteista tietoa ja muuta aineistoa, joka liittyy auditointeihin, kansallisiin ja kansainvälisiin tutkimuksiin ja ilmiantoihin, sekä tekee tutkimusta.

Lakiesitys ei tarkoita, ettei WADAn tai sen työntekijöiden toimia voisi tutkia tai etteivät organisaatio ja sen työntekijät voisi joutua syytteeseen. Laki ei myöskään muuta mahdollisuutta hakea WADAn päätöksiin muutosta urheilun kansainvälisestä välimiestuomioistuimesta.