Kilpailumanipulaation vastainen yleissopimus voimaan syyskuun alussa

Euroopan neuvoston kilpailumanipulaation vastainen yleissopimus (Macolin -sopimus) tuli voimaan 1.9.2019, kun kuusi valtiota ratifioi sopimuksen. Suomi on allekirjoittanut sopimuksen 18.9.2014, mutta ei ole vielä ratifioinut sitä. Kansallisesti opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) vastaa sopimuksesta ja sen toimeenpanosta.

Sopimuksen keskeisimpinä tavoitteina on estää, tutkia ja rangaista kansallisesti ja kansainvälisesti esiintyvää kilpailumanipulaatiota sekä edistää niin kansallista kuin kansainvälistä yhteistyötä kilpailumanipulaation torjumiseksi. Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry toimii kansallisen kilpailumanipulaation vastaisen työryhmän sihteeristönä, joka SUEKin johdolla valmistelee muun muassa kansallista kilpailumanipulaation vastaista uhka-arviota ja toimintasuunnitelmaa. 

Sopimus edellyttää, että jokaisessa sopimusvaltiossa kansallinen lainsäädäntö kattaa kilpailumanipulaation ja on riittävällä tasolla. Lisäksi valvontatoimia tulee tehostaa manipulointimahdollisuuksien poistamiseksi.

– Tämä on erittäin merkittävä virstanpylväs taistelussa kilpailumanipulaatiota vastaan. Seuraavaksi kaikkien allekirjoittaneiden maiden, Suomi mukaan lukien tulee jatkaa toimenpiteitä, jotta sopimuksen asettamat velvoitteet saadaan toteutettua. Yhtenä keskeisimpänä asiana on urheilupetoksen saaminen osaksi Suomen rikoslakia, SUEKin tutkintapäällikkö Jouko Ikonen sanoo. 

Kilpailumanipulaatio tarkoittaa vaikuttamista kilpailun tai ottelun kulkuun tai lopputulokseen. Vaikuttaminen on tarkoituksellista tai vääristävää, ja tavoitteena on saada kohtuuttomasti hyötyä itselle tai muille.

Lisätietoja sopimuksesta


 

Lisätietoja:

Susanna Sokka

SUEK – viestintäpäällikkö

puh: 040 740 7477