Ella Räsänen: Onko puhtaassa urheilussa järkeä?

Viestikapula-blogissa kirjoittaa nyt Ella Räsänen, 400 metrin juoksija. Hän puntaroi puhtaan urheilun mielekkyyttä ja ydinkysymyksiä monelta kantilta. Räsänen kertoo monesti huomaavansa itsekin pohtivansa ja spekuloivansa joidenkin tulosten, suoritusten tai urheilijoiden puhtautta.

– Tärkeää loppupeleissä on kuitenkin vain keskittyä omaan tekemiseensä, hoitaa omat asiansa mahdollisimman hyvin ja tietenkin täysin puhtaasti eikä laittaa liikaa energiaa siihen, mitä muut mahdollisesti jossain tekevät tai eivät tee, Räsänen summaa.

Ella Räsäsen blogimerkintä on kokonaisuudessaan luettavissa ja kommentoitavissa osoitteessa http://blog.puhtaastiparas.fi. Puhtaasti paras -ohjelman Viestikapula-blogissa käydään keskustelua puhtaasta urheilusta ja reilusta pelistä. Blogissa julkaistaan joka kuukausi yhden urheilijan tai urheilusta kiinnostuneen kirjoitus. Räsänen haastaa seuraavaksi Viestikapula-blogin viestinviejäksi entisen huippu-urheilijan, nykyisen huippu-valmentajan Tiia Hautalan.