ADT: IAAF:n dopingskandaali osoittaa tutkinnallisten menetelmien tärkeyden

Maailman Antidopingtoimisto WADA otti eilen vastaan riippumattoman komissionsa toisen raportin, joka käsittelee dopingia kansainvälisessä yleisurheilussa. Raportissa eritellään komission löydökset rikkomuksista Maailman antidopingsäännöstöä vastaan. Raportin mukaan kansainvälisen yleisurheiluliitto IAAF:n johto syyllistyi rikolliseen toimintaan: salaliittoihin, korruptioon ja lahjontaan. WADA pelkää toiminnan johtaneen lopulta siihen, että dopingia käyttäneet urheilijat pystyivät välttelemään rangaistuksia ja seuraamuksia pitkän aikaa.

– Tämä räikeä piittaamattomuus heikentää luottamusta puhtaiden urheilijoiden sekä yleisön keskuudessa maailmanlaajuisesti. IAAF:n johdon teot ovat nyt Ranskan oikeuslaitoksen käsittelyssä, WADAn puheenjohtaja Sir Craig Reedie sanoo.

Raportissa on myös useita suosituksia uudistuksista, jotka IAAF:n tulee tehdä ja joilla pyritään varmistamaan, ettei vastaavaa voi tapahtua tulevaisuudessa. Raportin mukaan IAAF kuuluu aktiivisempien antidopingorganisaatioiden joukkoon.

Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n puheenjohtaja Pekka Ilmivalta näkee, että WADAn raportissa ilmi tulleet rikkomukset vaikuttavat kielteisesti koko urheilun maineeseen ja arvostukseen.

– Tämä tapaus on osoittanut tutkinnallisten menetelmien kehittämisen tärkeyden. Urheilussa tulee luoda toimintamallit, jotka takaavat avoimuuden ja läpinäkyvyyden. Näin mahdollisiin epäkohtiin pystytään puuttumaan heti. On tärkeää tukea ja rohkaista eri tahoja kertomaan dopingista, korruptiosta tai muista vastaavista asioista.

Opetus- ja kulttuuriministeriö kertoi 18.12.2015, että Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n tehtäväkenttää tullaan laajentamaan. Antidopingtoiminnan rinnalle nousee muita urheilun eettisyyden vahvistamiseen liittyviä asioita, kuten urheilukilpailuiden tulosten manipuloinnin ja katsomoväkivallan ehkäisy. Uudet tehtävät vaativat entistä tiiviimpää yhteistyötä niin kansallisten kuin kansainvälisten urheilutoimijoiden sekä viranomaisten kanssa.

– ADT uudistaa organisaatiotaan ja toimintaansa. Vastaavia organisaatioita on maailmalla vain muutamia ennestään, joten Suomi aloittaa urheilun eettisten asioiden vahvistamisen aivan kansainvälisessä eturintamassa. Tästä tapauksesta on hyvä ottaa opiksi ja lähteä yhdessä rakentamaan eettisesti kestävämpää maailmanlaajuista urheilukulttuuria.

WADA perusti 11.12.2014 riippumattoman komission selvittämään dopingkäytäntöjä ja korruptiota koskevien syytösten oikeellisuutta. Syytökset koskivat IAAF:aa, urheilijoita, valmentajia, lääkäreitä ja muita urheilijan tukihenkilöitä sekä Moskovassa sijaitsevaa akkreditoitua dopingtestauslaboratoriota ja Venäjän antidopingtoimistoa. Tämä osio raportista julkistettiin 9.11.2015. WADA laajensi riippumattoman komissionsa tehtävää elokuussa 2015, kun dokumenttiohjelma ”Doping – Top Secret: The Shadowy World of Athletics” tuli julkisuuteen. Ohjelma sisälsi uusia syytöksiä laajalle levinneestä dopingin käytöstä kansainvälisessä yleisurheilussa.

WADAn tiedote.