Yhteistyössä

Urheilun eettisten asioiden edistäminen kuuluu meille kaikille. Yhteistyö takaa jokaiselle urheilutoimijalle eettisesti kestävän urheilukulttuurin.

Maiden lippuja talvisella säällä

Lajiliitot

Lajiliitot ovat tärkeässä roolissa edistämässä puhdasta urheilua, eettisesti kestävää toimintaa sekä sitouttamassa urheilutoimijoita antidopingsäännöstöihin.

Lue lisää
Maiden lippuja talvisella säällä

Urheiluopistot

Urheiluopistoilla on tärkeä sija urheilijoiden ja liikunta-alan ammattilaisten koulutuksessa, huippu-urheilijoiden harjoittelupaikkoina sekä kansainvälisinä urheiluväen kohtaamispaikkoina. SUEK tekee tiivistä yhteistyötä urheiluopistojen kanssa puhtaan urheilun ja reilun pelin edistämiseksi.

Lue lisää
Maiden lippuja talvisella säällä

Olympia- ja Paralympiakomitea

Kansainvälinen olympiakomitea ja paralympiakomitea tekevät näkyvää kansainvälistä antidopingtyötä suurtapahtumissaan. SUEK tekee aktiivisesti yhteistyötä Suomen Olympiakomitean ja Suomen Paralympiakomitean kanssa urheilun eettisissä asioissa.

Lue lisää
Maiden lippuja talvisella säällä

Oppilaitokset

SUEK tekee yhteistyötä useiden eri oppilaitosten kanssa ja tavoittaa yhteistyön kautta eri lajien urheilijoita, tulevia liikunta-alan ammattilaisia ja terveydenhuoltohenkilöstöä.

Lue lisää

Väestöliitto

Urheilun eettisten asioiden edistäminen kuuluu meille kaikille. Yhteistyö takaa jokaiselle urheilutoimijalle eettisesti kestävän urheilukulttuurin.

Lue lisää
Maiden lippuja talvisella säällä

Kansainvälinen yhteistyö

SUEK tekee kansainvälistä yhteistyötä antidopingasioissa myös koulutustoiminnan osalta. Euroopan neuvoston dopingin vastainen yleissopimus, UNESCOn dopingin vastainen sopimus ja WADAn laatima Maailman antidopingsäännöstö velvoittavat tiettyihin koulutuksellisiin toimiin.

Lue lisää