Vörå idrottsgymnasium utmanades att främja ren idrott

Gymnasiet Kuortaneen lukio ja urheilulukio utmanade idag Vörå idrottsgymnasium med i kampanjen rent spel som går mellan olika idrottsläroanstalter. Målet är att alla idrottsläroanstalter i Finland och deras studerande tillsammans ska säga nej till doping och främja rättvis idrott.

Idrottsläroanstalternas utmaningskampanj lyfter fram betydelsen av rättvisa och renhet inom idrotten och livet i allmänhet. Vörå idrottsgymnasium är den nionde idrottsläroanstalten som förbundit sig till kampanjen. Som tecken på att utmaningen antagits fick gymnasiet motta den gyllene stafettpinnen för ren idrott från rektor Hannu Lemmetyinen på Kuortaneen lukio ja urheilulukio.

– I Kuortane var läsårets tema att ”Få glädje i allt vi gör i andan av rent spel”. Det har vi upprepat i många sammanhang. Under utbildningsdagen i början av läsåret funderade lärarna och tränarna tillsammans vad temat betyder i olika situationer i vardagen. Det gav oss en grund för såväl ren idrott, idrottsträning och gymnasiestudier som de ungas livshantering. Glimten i ögat gör att man orkar bättre inom verksamhetens alla sektorer, säger Lemmetyinen.

– Vörå tar stolt emot stafettpinnen. Vi arbetar ständigt i skolan på ett förebyggande sätt mot användningen av doping och droger: vi har till exempel flera gånger bjudit in ADK för att upplysa våra idrottare om sitt arbete. Vi strävar efter att hela Vörå samgymnasium på alla sätt är både en sund och hälsosam skola. Vi fortsätter entusiastiskt med detta arbete när vi i dag tar emot stafettpinnen för ren idrott, säger rektor Nina Karls-Nygård på Vörå idrottsgymnasium och samgymnasium.
 
– Utmaningskampanjerna inom idrottsläroanstalterna har väckt uppmärksamhet och intresse i andra länder. Det är ett unikt sätt att sprida budskapet om ren idrott till unga idrottare, vars val av värderingar nu har långsiktiga effekter, säger Susanna Sokka, kommunikationschef på Finlands Antidopingkommitté ADK rf.

Den gyllene stafettpinnen för ren idrott är en del av ADK:s program Rent spel är bäst. Stafetten har före Vörå idrottsgymnasium redan gått via Kastellin lukio ja urheilulukio, Kuortaneen lukio ja urheilulukio, Varala idrottsinstitut, Sammon urheilulukio, Mäkelänrinteen lukio, Salpausselän lukio, Sotkamon lukio och Ounasvaaran urheilulukio. ִven Finlands Olympiska Kommitté och Idrottsakademiprogrammet har arbetat för att sprida budskapet om ren idrott i idrottsläroanstalterna.

Ytterligare information:

Susanna Sokka
ADK-kommunikationschef
tfn 040 740 7477