Timo Laitinen ny ordförande för FCEI

Statskontorets generaldirektör, jur. kand. Timo Laitinen har valts till ny ordförande för Finlands centrum för etik inom idrotten FCEI på föreningens höstmöte. Laitinen efterträder vicehäradshövding Pekka Laitinen, ansvars- och personaldirektör på Veikkaus Oy, på denna post. ִven FCEI:s nya styrelse har offentliggjorts.


Pekka Ilmivalta innehade posten som ordförande för FCEI åren 2012–2017. Den största reformen under hans period var att Finlands Antidopingkommitté ADK omvandlades till Finlands centrum för etik inom idrotten FCEI rf år 2016. Samtidigt utvidgades föreningens uppgifter från antidopingverksamhet till förebyggande av tävlingsmanipulation och till åtgärder för ökad trygghet och trivsel för publiken på läktarna.

– Under min period som ordförande var målet är att Finland behåller sin tätplats inom utvecklingen av dopingövervakningen. Det andra målet blev att utvidga föreningens uppgiftsfält till följd av de nya statsfördragen. Jag upplever att jag lyckats bra i de här uppgifterna. Finland är ett av de ledande länderna inom antidopingverksamhet i världen och FCEI har snabbt kommit i gång med arbetet på sina nya verksamhetsområden. Det har möjliggjorts av den skickliga och flitiga personalen och det smidiga samarbetet med olika parter, säger Pekka Ilmivalta.

Ilmivalta är glad över att föreningen fått en ny styrelse eftersom cirkulation stödjer utvecklingen av verksamheten. Han betraktar Timo Laitinen som en strålande efterträdare. Laitinen är en stark idrottsexpert som har den erfarenhet och vision som behövs för att föra FCEI:s verksamhet framåt. Han har också en klar uppfattning om hur föreningen ska utvecklas.

– Jag tar emot uppdraget ödmjukt men med stor entusiasm. Jag vill att FCEI blir en modig och dialoginriktad opinionsbildare som också vågar inleda diskussionen i svåra frågor. Pekka Ilmivalta har gjort ett utmärkt jobb både i ADK och i den nya organisationen, och jag vill framföra ett varmt tack till honom. Nu har vi ett utmärkt läge att fortsätta utveckla verksamheten, säger Timo Laitinen.

Laitinen säger att etiken är på en relativt god nivå inom idrotten i Finland. Trots det finns det åtskilligt att göra inom detta område.

– FCEI har en väldigt omfattande och ansvarsfull uppgift som den instans som behandlar etikfrågor inom idrotten. FCEI kan dock inte skydda idrotten ensam. Alla som är aktiva inom idrotten har både rätt och skyldighet att förstärka idrottens etiska grund. Tillsammans kan vi skapa en etiskt hållbar idrottskultur. Med nya verksamhetsmodeller kan vi säkerställa att vi också hålls i framkant på det internationella planet, säger Laitinen.

FCEI:s styrelse sköter om FCEI:s administration, ekonomi och strategiska riktlinjer. Styrelsen planerar, följer upp och utvärderar FCEI:s verksamhet och godkänner Finlands antidopingregelverk.

Undervisnings- och kulturministeriet utser tre medlemmar till FCEI:s styrelse och Finlands Olympiska Kommitté och Finlands Paralympiska Kommitté utser tillsammans tre medlemmar. Finlands Idrottsläkareförening utser en medlem och Finlands Olympiska Kommittés Idrottarutskott utser en permanent sakkunnigmedlem som inte har rösträtt.  

?
FCEI:s styrelse åren 2018–2019:
 

Ordförande Suppleanter

Timo Laitinen
Finlands Olympiska Kommitté

Mikko Salonen
Finlands Olympiska Kommitté
Ordinarie ledamöter Suppleanter

Maria Carlsson
Undervisnings- och kulturministeriet  

Kimmo J. Lipponen
Undervisnings- och kulturministeriet  

Hanna-Mari Manninen
Undervisnings- och kulturministeriet  

Hannu Itkonen
Undervisnings- och kulturministeriet  

Petri Pohjonen
Undervisnings- och kulturministeriet  

Merja Leinonen
Undervisnings- och kulturministeriet  

Nelli Kuokka
Finlands Olympiska Kommitté

Petri Heikkinen
Finlands Olympiska Kommitté

Niko Jakobsson
Finlands Paralympiska Kommitté

Katja Saarinen
Finlands Paralympiska Kommitté
Olavi Airaksinen
Finlands Idrottsläkareförening rf  

Tommi Vasankari
Finlands Idrottsläkareförening rf  
Sakkunnigmedlem    

Antti Kempas
Finlands Olympiska Kommittés Idrottarutskott  
 


Ytterligare information:

Susanna Sokka
FCEI – kommunikationschef
tfn 040 740 7477