Nu kan man anmäla idrottsförbrytelser via en ny digitaltjänst

Finlands centrum för etik inom idrotten FCEI rf har öppnat ILMO-tjänsten, där du kan anmäla misstänkta förbrytelser om doping, tävlingsmanipulation eller läktarsäkerhet.  Alla har rätt att tipsa om tvivelaktig verksamhet. Anmälaren hjälper till att skydda idrottare och idrotten samt att försäkra lika och trygga utgångspunkter för alla idrottare.

Via ILMO-tjänsten kan du informera om eventuella idrottsförbrytelser antingen anonymt eller med eget namn. Anmälningens innehåll behandlas konfidentiellt och analyseras för eventuella tilläggsåtgärder.  Om anmälaren lämnar sin information anonymt, kan denne registrera sig till en skyddad meddelandetjänst, via vilken FCEI vid behov kan begära ytterligare information utan att anmälarens identitet avslöjas.

Tjänsten hjälper FCEI att fokusera sina undersökningsåtgärder mer effektivt än tidigare på dopingövervakning, förebyggande av tävlingsmanipulation och främjande av läktarsäkerhet. Till en början finns tjänsten enbart på finska, men blanketten går naturligtvis också att fylla i på svenska.

– Den rapporterade informationen är av stor betydelse för avslöjande och undersökning av missbruk inom idrotten.  ILMO är ett efterlängtat och mycket nyttigt redskap, med vilken alla kan främja rättvis idrott. Med anmälningarna kan vi allt bättre avvärja hot mot ren idrott, till exempel genom att planera informationsanskaffning och undersökningsåtgärder till och med för brott, säger FCEI:s utredningschef Jouko Ikonen.

ILMO-tjänsten: https://ilmo.suek.fi/

Ytterligare information:
Susanna Sokka
FCEI – kommunikationschef
tfn 040 740 7477