Harri Syväsalmi blir generalsekreterare för Finlands idrotts integritet centrum

Harri Syväsalmi har valts till generalsekreterare för Finlands idrotts integritet centrum FIIC rf som grundades i början av året. Syväsalmi har en omfattande nationell och internationell karriär och har senast varit chef för idrottsenheten vid undervisnings- och kulturministeriet.

Idrottens nya utsiktspunkt intresserade: fler än 40 personer sökte positionen som FIIC:s generalsekreterare. Efter en omfattande ansökningsprocess valde FIIC:s styrelse vicenotarie Harri Syväsalmi (f. 1952), som börjar i sitt uppdrag 1.6.2016. Valet påverkades framför allt av Syväsalmis långa och mångsidiga bakgrund som främjare av idrottens integritetsfrågor. Syväsalmis uppdrag är att inleda FIIC:s verksamhet. Han går i pension senast 2020.

– FIIC:s verksamhet är unik i hela världen. Vi skapar nya metoder att agera och genomföra åtagandena i de internationella avtalen och föregår med exempel för aktörer i andra länder. Harri Syväsalmi är en verklig expert på idrottens integritetsfrågor och har omfattande internationella och nationella nätverk. Han är rätt person att skapa en bra grund för organisationen och sedan föra stafettpinnen och sitt kunnande vidare. Det är fint att Syväsalmi blev intresserad av att starta upp den nya organisationens verksamhet, säger Pekka Ilmivalta, ordförande för FIIC.

ֵren 2000–2003 var Syväsalmi den första generalsekreteraren för Världsantidopingbyrån WADA och var med och startade upp den världsomfattande antidopingorganisationens verksamhet. Dessutom har han varit ordförande för Europeiska rådets arbetsgrupp mot manipulering av matchresultat.

– De senaste händelserna och nyheterna från idrotten har varit sorgliga. De etiska frågorna är nu viktigare än någonsin, och det är dags att agera. Jag är väldigt motiverad att konkret få starta upp, sätta igång och påverka både på nationellt och internationellt plan. Jag ser ivrigt fram emot samarbetet med FIIC:s kunniga och professionella personal, säger Syväsalmi.

– Det är allas vår plikt att aktivt försvara och respektera det allra viktigaste i idrotten: integritetsfrågorna. Om vi accepterar idrottens följdfenomen förstör vi grunden för idrotten. I mitt nya uppdrag vill jag ge kommande generationer en god, etiskt hållbar idrottskultur och en etisk tävlingsanda i arv.

FIIC:s nuvarande generalsekreterare Pirjo Ruutu går först i deltidspension och sedan i pension 2017. Finlands idrotts integritet centrum FIIC grundades i januari 2016 genom att utvidga Finlands Antidopingkommitté ADK rf:s verksamhet. FIIC ansvarar för att stärka idrottens etiska aspekter i Finland: till exempel för antidopingverksamheten och för att förhindra manipulation av resultaten och läktarvåld vid idrottstävlingar. FIIC samarbetar omfattande med idrottens aktörer, myndigheter och statsmakten.

Ytterligare information:
Pekka Ilmivalta
FIIC – ordförande
tfn 050 596 7906

Bilder: Fotografier på Harri Syväsalmi och Pirjo Ruutu i tryckbar kvalitet kan laddas ner på adressen http://www.antidoping.fi/06042016-tiedotustilaisuus. Medierna kan fritt använda bilderna. Som fotograf ska FIIC anges.
Video: En video där Harri Syväsalmi och Pirjo Ruutu presenterar sig finns på adressen https://youtu.be/wzuYH5Mi5HE (på engelska).

FIIC är en allmännyttig förening som i Finland ansvarar för att för idrottens del i praktiken genomföra Europarådets konvention mot doping, Unescos internationella konvention mot doping, Europarådets konvention mot läktarvåld och Europarådets konvention mot manipulation av resultat inom idrott. Finlands Antidopingkommitté ADK rf är även i fortsättningen bifirma. FIIC finansieras av undervisnings- och kulturministeriet.