Förbjudna substanser och metoder i idrotten 2019

Världsantidopingbyrån WADA har publicerat sin förteckning över förbjudna substanser och metoder i idrotten för 2019. I förteckningen definieras vilka substanser och metoder som är förbjudna vid tävling och utanför tävling och vilka substanser som är förbjudna inom vilka idrottsgrenar.

Förändringarna i förteckningen över förbjudna substanser och metoder 2019 är små. Det finns inga nya förbjudna substansgrupper i den nya förteckningen, men rubrikerna har justerats en aning. Nya exempel på substanser har lagts till under de olika grupperna. Sådana är bland annat:
–    S2: aktivatorer av hypoxiinducerande faktor (daprodustat, vadadustat) och masinorelin som ökar utsöndringen av tillväxthormon
–    S3: tretokinol som beta-2-agonist
–    S4: flera experimentella substanser som förhindrar aktivering av typ IIB-aktivinreceptor genom olika mekanismer

I grupp S6, stimulantia, har man lagt till två exempelsubstanser som derivat av det tidigare nämnda metylhexanamin (1,4-dimetylpentaylmin och 1,2-dimetylpentylamin), vilka har förekommit bland annat i vissa näringstillskott som säljs på internet. Inget av dessa ämnen har dock funnits som läkemedelssubstans på den finska marknaden. Vissa exempelsubstanser har tagits bort från listan, eftersom de inte finns tillgängliga i kommersiella produkter (bland annat i grupp S1.1b). Föreningarna i fråga är dock fortfarande förbjudna.

– Förändringarna jämfört med tidigare år är små och ingen av dem påverkar idrottsutövarens medicinering i Finland. Det är viktigt att WADA mycket noggrant iakttar potentiella nya dopingsubstanser redan vid utvecklingen av läkemedel, säger FCEIs medicinska expert Pekka Rauhala.

Förteckningen över förbjudna substanser och metoder i idrotten 2019 publiceras på finska, svenska och engelska i elektroniskt format på FCEIs webbplats i början av nästa år. Dessutom kan KAMU-mobilappen laddas ner i Android och iOS-enheter. Sökningen grundar sig på Lääketietokeskus läkemedelsdatabaser och där finns receptbelagda och receptfria farmakologiska preparat som fås i Finland.

WADAs dokument:
Förbjudna substanser och metoder i idrotten 2019
Sammanfattning över de viktigaste ändringarna
Uppföljningsprogrammet

Ytterligare information:
Susanna Sokka
FCEI – kommunikationschef
040 740 7477