FIIC söker generalsekreterare

Finlands Antidopingkommitté ADK rf ansvarar för all dopingövervakning i Finland. ADK arbetar kompromisslöst för en ren idrott och ett rättvist spel. Nu utvidgas ADK:s uppgifter till följd av en organisationsförändring: I januari 2016 omvandlades ADK till Finlands idrotts integritet centrum rf (FIIC). Den nya organisationen stärker idrottens etiska aspekter på ett övergripande sätt. FIIC ansvarar för antidopingverksamheten i Finland och för att förhindra manipulation av resultaten och läktarvåld vid idrottstävlingar. De nya uppgifterna förutsätter ett ännu närmare samarbete med såväl nationella som internationella idrottsaktörer och myndigheter.

I och med att idrottens etiska verksamhet utvidgas och ADk:s nuvarande generalsekreterare går i deltidspension söker fiicnu en

GENERALSEKRETERARE

Du leder organisationens verksamhet enligt en godkänd strategi. Du ansvarar för administrationen, ekonomin, intressebevakningen och ett mångsidigt samarbete med myndigheter, idrottsaktörer och internationella intressegrupper. Du ansvarar för att FIIC:s omfattande uppgifter sköts med framgång, för att stärka kontakterna med myndigheterna och för att utveckla organisationen på ett sådant sätt att personalresurserna motsvarar de mål som fastställts för de nya verksamhetsområdena.

Vi förutsätter att du har högskoleexamen som motsvarar uppgiften och dokumenterad erfarenhet av att framgångsrikt leda en sakkunnigorganisation. Du är van vid att samarbeta med ett omfattande nätverk av intressegrupper. Vi sätter värde på förtrogenhet med statsförvaltningen och idrottsorganisationer. Du kan mediernas spelregler och har god kommunikationsförmåga. Som person är du absolut pålitlig och känner stort engagemang och din stresstålighet är utmärkt. Du har fullständiga kunskaper i finska, och kan kommunicera bra på engelska både muntligen och skriftligen. Andra språkkunskaper räknas som merit.

Närmare information om uppgiften ger styrelseordförande
Pekka Ilmivalta, tfn 050 596 7906, torsdagen 4.2 kl. 15–16 och måndagen 8.2. kl. 17–18.
Du kan också få närmare information av den konsult som bistår oss vid valet:
Mikko Markkanen, MM – Rekrytointi Oy, tfn 050 385 1714.

Ansökningar inklusive CV och löneanspråk ska lämnas in senast 14.2.2016 per e-post: hakemukset@mm-rekrytointi.fi. Märk ditt meddelande ”Generalsekreterare”.

PDF-fil