FCEI:s generalsekreterare Harri Syväsalmi går i pension

Generalsekreteraren för Finlands centrum för etik inom idrotten FCEI går i pension. Den offentliga ansökningsprocessen för en ny generalsekreterare inleds efter sommaren. Chefsjurist Petteri Lindblom fungerar som tf generalsekreterare från 23.7.2018 tills den nya generalsekreteraren tillträder.  

– Jag vill rikta ett mycket varmt tack till Harri Syväsalmi. Harri har en mycket betydande internationell erfarenhet och en mångårig bakgrund från olika uppgifter som främjare av idrottsetiska frågor. Hans kompetens har bidragit till att FCEI:s verksamhet nu står på en stadig grund och har kommit ordentligt igång, säger FCEI:s ordförande Timo Laitinen.

– FCEI:s uppgift är att betjäna och hjälpa hela motions- och idrottsgemenskapen. I detta samarbete har Harri Syväsalmis nätverk kunnat främja den gemensamma angelägenheten på ett fint sätt såväl nationellt som internationellt. Harri har fört fram teman inom etiskt hållbar idrottskultur i den allmänna debatten. Detta har varit av största vikt för att öka medvetenheten om och främja etiskt hållbar idrott, konstaterar Laitinen.

– Jag har haft privilegiet att vara med och bygga upp FCEI till en både nationellt och internationellt unik organisation tillsammans med professionella kollegor och goda samarbetspartner. Jag önskar FCEI största möjliga framgång med främjandet av idrottsetiska frågor som är otroligt viktiga för hela idrottens framtid. För min egen del fortsätter jag med dessa frågor efter årsskiftet i form av förtroende- och konsultuppdrag, säger Syväsalmi.

Finlands centrum för etik inom idrotten FCEI rf grundades i början av 2016. Organisationens syfte är att främja etisk verksamhet inom idrott, för sin egen del svara för antidopingverksamhet och förhindrande av manipulation vid idrottstävlingar samt främja läktarsäkerheten och -trivseln.


Ytterligare information:

Timo Laitinen
 FCEI – ordförande
 tfn: 0400 603 561  
 timo.laitinen@suek.fi

Harri Syväsalmi
 FCEI – generalsekreterare
 tfn: 040 557 7725
 harri.syvasalmi@suek.fi