FCEI gjorde över 2 700 dopingkontroller förra året

Finlands centrum för etik inom idrotten FCEI rf gjorde och lät göra 2 774 dopingkontroller både i Finland och utomlands år 2016. Både OS och Paralympics i Rio de Janeiro och de inhemska tävlingar som hålls under Finlands 100-årsjubileum i år syntes i förra årets satsning på kontrollverksamhet. 

Det totala antalet dopingkontroller var år 2016 lite större än förra året. Det totala antalet kontroller påverkas utöver det nationella kontrollprogrammet även av kontroller som gjorts vid internationella tävlingar som organiserats i Finland. Antalet påverkas också av kontroller av utländska idrottare som utförs utanför tävlingar på begäran av andra antidopingorganisationer. Det märks i dopingkontrollerna för år 2017 att det är mindre än ett år kvar till nästa vinter-OS.

– FCEI ansvarar för kontrollverksamheten vid flera internationella tävlingar under det här året. Att genomföra det nationella kontrollprogrammet i anslutning till flera stora internationella tävlingar är utmanande. Ett kunnigt, aktivt och flexibelt team av dopingkontrollanter och assistenter garanterar dock högkvalitativ kontrollverksamhet. Den här vintern fick vi mycket tack från både idrottare och Internationella skidförbundet för dopingkontrollerna vid världsmästerskapen i nordisk skidsport. Det skvallrar om vilken hög kvalitet kontrollverksamheten håller, säger kontrollchef Katja Huotari.


Undersökning visar: Idrottare tror på en ren idrott

Med en enkätundersökning utredde FCEI år 2016 idrottares åsikter om dopingövervakningen. Enkäten besvarades av 159 idrottare.  

Majoriteten av de som besvarade enkäten upplevde att antalet kontroller inom den egna grenen i Finland var lagom. Idrottarna gav dopingkontrolltillfällena särskilt positiva omdömen. Provtagningstillfället fick särskilt goda omdömen, 55 procent av de som besvarade enkäten gav det högsta betyg på skalan.

Sju procent av svararna bedömde att doping påverkat slutresultatet i en inhemsk tävling och 23 procent bedömde att slutresultaten i en internationell tävling påverkats under det senaste året. Idrottarna upplevde att doping har större betydelse i individuella grenar än i laggrenar. 

Majoriteten av svararna ansåg ändå att det var möjligt att nå toppen inom sin gren både nationellt (94,2 procent av svararna) och internationellt (71,3 procent av svararna) utan doping. Majoriteten av dem som besvarade enkäten bedömde att dopinganvändare i framtiden med allt större säkerhet kommer att åka fast och att antalet användare därmed kommer att minska. 

FCEI ansvarar för verkställandet av statsavtalen om antidopingverksamhet, förebyggande av tävlingsmanipulation samt läktarsäkerhet och -trivsamhet i Finland. FCEI:s bifirmanamn inom antidopingverksamhet är Finlands Antidopingkommitté ADK.

Dopingkontrollstatistik

Ytterligare information:
Katja Huotari
FCEI – kontrollchef
tfn 040 843 3897