Arkiv – ADK överväger att överklaga till CAS

ADK överväger att överklaga till CAS

Idrottens rättsskyddsnämnd ansåg inte att skidåkaren Juha Lallukka gjort sig skyldig till dopingförseelse. Baserat på omröstningen den 5 december 2013 gav rättsskyddsnämnden sitt avgörande i Finlands Antidopingkommitté ADK rf:s överklagande.

Idrottaren testades positivt för tillväxthormoner den 7 september 2011. På begäran av Lallukka sköt övervakningsnämnden upp behandlingen av den misstänkta dopingförseelsen genom ett processuellt avgörande den 19 januari 2012. ײvervakningsnämnden gav ett friande beslut den 19 juni 2013 med hänvisande till brister vid fastställandet av gränsvärden för kontrollen av tillväxthormon. Samtidigt konstaterade övervakningsnämnden dock att det inte är säkert att gränsvärdena skulle ha påverkat hans positiva testresultat. ADK överklagade beslutet den 18 juli 2013 till Idrottens rättskyddsnämnd.

? Enligt ADK har idrottaren gjort sig skyldig till dopingförseelse. Vi kommer att noggrant gå igenom avgörandets detaljer, även de nämndmedlemmars motiveringar som har varit av annan åsikt, säger ADK:s ordförande Pekka Ilmivalta.

ADK har diskuterat fallet med Världsantidopingbyrån WADA och överväger att ta fallet till Idrottens skiljedomstol CAS. ִven WADA har rätt att överklaga beslutet oberoende av ADK.

WADA har fastställt nya gränsvärden och lär bekräfta dem inom de närmaste månaderna. Gränsvärdena har bedömts av en opartisk kanadensisk forskningsgrupp specialiserad på statistik.

? Jag är väldigt förvånad över beslutet. Efter att gränsvärdena har bekräftats lär det inte råda något tvivel om idrottarens dopingförseelse. Hans värden överskrider så tydligt även de nya blivande officiella gränsvärdena fastställda av WADA, konstaterar Timo Seppälä, medicinsk chef vid ADK.

Ytterligare information:

Pekka Ilmivalta

ADK – ordförande

Mobil 050 596 7906

Timo Seppälä

ADK – medicinsk chef

Mobil 0400 685 337