Antidopingorganisationerna kräver tydliga kriterier för val av ryska olympiska idrottare

Ledarna för antidopingorganisationerna som samlats i Bonn kräver att Internationella Olympiska Kommittén (IOK) så snart som möjligt fastställer enligt vilka villkor ryska idrottare kan delta i vinter-OS i Pyeongchang. Det är mindre än tre veckor tills vinter-OS börjar och kriterierna har ännu inte offentliggjorts.

Internationella Olympiska Kommittén beslöt i december att utesluta Ryssland från de olympiska spelen i Pyeongchang på grund av dopingskandalen i landet. Rena ryska idrottare garanterades dock rätten att delta i de olympiska spelen. Ledarna för antidopingorganisationerna påpekar att det redan gått över sex veckor sedan IOK:s beslut och IOK har ännu inte offentliggjort kriterierna för att välja ut ryska idrottare till tävlingarna. Detta försvagar de rena idrottarnas rättigheter.

Ledarna för de nationella antidopingorganisationerna föreslog i december via sitt samarbetsorgan iNADO för IOK egna rekommendationer som gäller enligt vilka villkor ryska idrottares duglighet att delta i OS bör bedömas:
 
? En minst 12 månader lång dopingkontroll enligt Världsantidopingkodens kriterier
? Ett tillräckligt stort minimiantal kontroller utanför tävlingarna
? Användning av idrottarens biologiska pass och vid behov ytterligare analys
? Ingen verksamhet med förbjudna tränare eller omnämnanden i McLarens rapport eller andra bevis om misstänkt verksamhet
? Inga pågående dopingfall
? Fullständigt blottläggande av all information om användning av doping
 
Utöver de offentliga kriterierna kräver ledarna för de nationella antidopingorganisationerna att namnen och kontrollhistoriken för de ryska idrottare som bjuds in till de olympiska spelen offentliggörs så snart som möjligt. ײppenheten gynnar de rena idrottarna och hjälper till att återställa förtroendet för den internationella idrottens integritet.
 
– I etiska frågor är det viktigt med all möjlig öppenhet. Det är även i idrottarnas intresse att kriterierna är offentliga i ett så tidigt skede som möjligt så att de kan förbereda sig inför tävlingarna på ett ändamålsenligt sätt, säger Harri Syväsalmi, generalsekreterare för Finlands centrum för etik inom idrotten FCEI rf.
 
I ställningstagandet deltog Australien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Irland, Japan, Kanada, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Slovenien, Storbritannien, Sverige, Tyskland, USA och ײsterrike.


Ytterligare information:
Susanna Sokka
FCEI – kommunikationschef
tfn 040 740 7477