ADK:s verksamhet utvidgas ? idrottens etiska funktioner koncentreras

Den 18 november tillsatte undervisnings- och kulturministeriet en delegation för idrottsetiska frågor för åren 2015–2018. Delegationen fungerar som ett koordinations- och samarbetsorgan mellan olika förvaltningsområden och idrottsaktörer. Ordförande för delegationen är professor Heikki Halila och vice ordförande samt arbetssektionens ordförande är direktör Harri Syväsalmi.

Till delegationens viktigaste uppgifter hör att stärka den etiska aspekten av idrotten och att uppfylla internationella avtal genom ett omfattande nationellt och internationellt samarbete. Delegationens första uppgift blir att fastställa principerna för samarbete i fråga om manipulation i idrottstävlingar, förhindrande av publikvåld samt antidopningsverksamhet.

Europarådets konvention mot manipulation av idrottstävlingar har undertecknats av 19 länder och ratificerats av två. Konventionen träder i kraft när den har ratificerats av fem länder. Finland kommer att ratificera konventionen så fort Europeiska unionen bekräftar att man ansluter sig till den.

Direktör Harri Syväsalmi vid undervisnings- och kulturministeriet har konstaterat att Finland genom de åtgärder som tillkännagavs den 18 november kraftigt tar ställning i etiska frågor som en av föregångarna på internationell nivå.
? I Finland har vi en solid och aktuell syn på hur nya verksamhetsmodeller ska utvecklas. ִrendet sköts av ett starkt, brett och internationellt nätverk. Förutom olika länder deltar även idrottsrörelsen, speloperatörer och andra centrala aktörer, såsom Europol och Interpol, aktivt i nätverket.

Delegationen kommer till att börja med att behandla förslaget om att utvidga verksamhetsfältet för Finlands Antidopingkommitté ADK rf. Enligt förslaget ska ADK, förutom antidopingverksamheten, även börja samordna andra ärenden i anslutning till idrottens etiska funktioner samt praktiska uppgifter bland annat när det gäller utbildning och kommunikation.

? Det är viktigt med rättvisa spelregler inom idrotten, och vi ansvarar alla för att främja detta. Inom ADK tar vi emot de nya uppgifterna med stor förväntan. Rättvisa, pålitlighet och samarbete utgör redan idag grunden för ADK:s verksamhet. Dessa värderingar förstärker även skötseln av de kommande uppgifterna. Genom att de etiska frågorna koncentreras och blir en del av vår verksamhet effektiviseras också antidopingverksamheten ytterligare. Vi kommer att inleda förberedelserna ännu detta år, så att vi är beredda att ta itu med de utvidgade uppgifterna, konstaterar ADK:s ordförande Pekka Ilmivalta.

Ytterligare information:
http://www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2015/11/eettinen.html?lang=fi&extra_locale=sv