ADKs dopingkontrollstatistik 2013

Finlands Antidopingkommitté ADK rf utförde sammanlagt 3 294 dopingkontroller i Finland och utomlands under 2013. Av kontrollerna ingick 2 877 i ADK:s nationella kontrollprogram och 27 av dessa var blodtester.

Kontroller gjordes inom totalt 83 olika grenar. De grenar i vilka flest kontroller utfördes i det nationella kontrollprogrammet var ishockey (233), friidrott (188) och styrkelyft (175). Under 2013 framkom tio dopingförseelser. Det sammanlagda antalet kontroller minskade från året innan. ֵr 2012 utfördes totalt 3 634 kontroller, varav 3 006 inom ramen för det nationella kontrollprogrammet.

–    Antalet kontroller är direkt beroende av ADK:s ekonomiska resurser. I allt större utsträckning fokuserar man på kvaliteten av kontrollerna, det vill säga när och till vem man inriktar kontrollverksamheten. Antalet kontroller är inte det enda som beskriver kontrollverksamhetens tillstånd, säger ADK:s kontrollchef Katja Huotari.

Mästerskap inverkar på hur dopingkontrollerna planeras och genomförs. Till exempel märktes de olympiska spelen i Sotji i ADK:s kontrollverksamhet redan långt före de egentliga spelen. De olympiska spelen ökade antalet internationella kontrollbegärningar som riktades till ADK.

–    Norra Finland är en populär ort för försäsongsläger för vinteridrottare, och eliten från många länder tränar i Finland. De olympiska spelen gjorde att ADK utförde många dopingkontroller även på andra länders idrottare på begäran av de internationella specialidrottsförbunden och Världsantidopingbyrån WADA, säger Huotari.

Dopingövervakningen har utvecklats och blivit mångsidigare under de senaste åren. Det biologiska passet för idrottare har etablerat sin plats som en del av kontrollerna och mängden insamlade prover är dubbelt så stor som året innan.

I idrottarnas individuella profiler, dvs. i det så kallade biologiska passet för idrottare, följer man upp utvalda biologiska variabler (till exempel hemoglobin och hematokrit) över en lång tid. Det biologiska passet används för att rikta kontroller och för timing. Med hjälp av passet kan man indirekt påvisa eventuell användning av dopingmedel eller -metoder och bestraffa idrottaren i enlighet med antidopingregelverket.

–    De nordiska antidopingorganisationerna har i samråd grundat en enhet som ansvarar för administreringen av biologiska pass. Detta ger oss den största möjliga nyttan av passet och vi kan rikta in och schemalägga kontrollverksamheten bättre än förut, säger Huotari.

ADK:s dopingkontrollstatistik

Ytterligare information:
Katja Huotari
ADK – kontrollchef
mobil 040 843 3897