ADK publicerar dopingkontrollstatistiken för 2014 – nya rutiner gällande dopingövervakning år 2015

Finlands Antidopingkommitté ADK rf publicerade idag dopingkontrollstatistiken för förra året. ֵr 2014 utförde ADK sammanlagt 3 020 dopingkontroller i Finland och utomlands. ֵtta fall var positiva. Finlands nya antidopingregelverk innebar omfattande förändringar inom dopingövervakningen.

ADK:s dopingkontroller under 2014 fördelades jämnt mellan kontroller vid och utanför tävling. Utöver den normala kontrollverksamheten fäste ADK under det gångna året särskild vikt vid utvecklingen av dopingövervakning. ײversynen av Finlands antidopingregelverk i enlighet med Världsantidopingkoden har resulterat i flera viktiga ändringar inom dopingövervakning.

– Antidopingverksamheten har under de senaste åren utvecklats snabbt vad gäller analyser och dopingövervakning. Idrottarna följs upp individuellt till exempel med hjälp av idrottarens biologiska pass och vistelserapportering. Dessutom effektiviseras dopingövervakningen genom en noggrannare utredning av dopingfall i samarbete med myndigheterna, säger Katja Huotari, kontrollchef på ADK.  

Enligt det nya antidopingregelverket kan dopingprov i framtiden förvaras och analyseras på nytt under tio års tid. Ett exempel på omanalys sågs i somras, då den finska släggkastaren Olli-Pekka Karjalainen fick sitt EM-guld med åtta års dröjsmål.

– Omanalyser har visat sig vara en effektiv metod för dopingövervakning. De gör att idrottarna tänker på följderna av deras åtgärder på ett djupt och långsiktigt sätt, säger Huotari.

I och med det nya antidopingregelverket blir även straffen strängare. Från fall till fall kan straffen även vara mer flexibla. Fallen prövas om det till exempel handlar om en minderårig idrottare eller användningen oavsiktligt ett läkemedel.  

ADK:s dopingkontrollstatistik

Ytterligare information:
Katja Huotari
ADK – kontrollchef
tfn 040 843 3897

Inforuta:

Dopingkontroller i Finland 2014
Kontroller totalt 3 020
2 770 kontroller, varav 81 blodtester, inom ADK:s nationella kontrollprogram
276 blodprover för Idrottarens biologiska pass

Dopingkontroller i Finland 2013
Kontroller totalt 3 294
2 877 kontroller, varav 27 blodtester, inom ADK:s nationella kontrollprogram
245 blodprover för Idrottarens biologiska pass