ADK besviket över övervakningsnämndens beslut

ײvervakningsnämnden gav idag, den 19 juni, ett friande beslut i dopingfallet gällande skidlöparen Juha Lallukka. Lallukka gav ett positivt resultat gällande tillväxthormon på hösten 2011. I beslutet ansåg övervakningsnämnden att det på grund av brister vid fastställandet av gränsvärden för kontrollen av tillväxthormon finns grunder för att Lallukkas resultat kan ha blivit positivt, även om detta inte är säkert.

– Det är klart att vi är besvikna över beslutet. Vi kommer nu att noggrant gå igenom beslutets motiveringar och detaljer. Vi överväger att föra ärendet vidare till Idrottens rättsskyddsnämnd, konstaterar Pekka Ilmivalta, ordförande i Finlands Antidopingkommitté ADK rf.

ADK diskuterar frågan även med Världsantidopingbyrån WADA. WADA har rätt att överklaga beslutet oberoende av ADK.

På begäran av Lallukka sköt övervakningsnämnden upp behandlingen av den misstänkta dopingförseelsen genom ett processuellt avgörande den 19 januari 2012. Syftet med beslutet var att invänta ett avgörande från Idrottens internationella skiljedomstol (Court of Arbitration for Sport, CAS) i den estniska skidlöparen Andrus Veerpalus fall.

CAS befriade Veerpalu den 25 mars 2013, eftersom man ansåg att gränsvärdena vid kontrollen av tillväxthormon inte kunde bevisas på ett tillförlitligt sätt. Enligt CAS är tillväxthormontestet dock tillförlitligt i sig. Lallukkas dopingkontroll och analysen utfördes i enlighet med Världsantidopingkoden och den Internationella kontrollstandarden.

– Det gäller att komma ihåg att fallen Veerpalu och Lallukka är individuella och att bevisningen skiljer sig i dessa fall. Trots spekulationerna om gränsvärden anser vi att bevisen om att tillväxthormon har använts är helt tillräckliga i fallet Lallukka, konstaterar ADK:s medicinska chef Timo Seppälä.

Ytterligare information:

Pekka Ilmivalta
ADK – ordförande
gsm 050 596 7906

Timo Seppälä
ADK – medicinsk chef
gsm 0400 685 337