Väestöliitto

Et ole yksin on Väestöliiton ja suomalaisen urheilun yhteishanke, jolla edistetään jokaisen oikeutta nauttia urheilusta turvallisesti sekä tulla kohdelluksi kunnioittavasti ja tasa-arvoisesti. Yhteistyö yhteiskunnan muiden alojen asiantuntijaorganisaatioiden kanssa tuo erityisosaamista ja tietoa urheiluun. Hankkeen puitteissa on järjestetty koulutustoimintaa ja rakennettu useita erilaisia koulutusmateriaaleja lajiliittojen ja urheiluseurojen tarpeisiin. 

Koulutuksen ja viestinnän avulla lisätään urheilun parissa eri rooleissa toimivien tietoisuutta epäasiallisesta käytöksestä sekä autetaan tunnistamaan ja tunnustamaan ilmiöitä urheilussa. Tavoitteena on antaa myös työkaluja epäasiallisen käytöksen ennaltaehkäisyyn ja siihen puuttumiseen. Koulutuksen kautta voidaan vaikuttaa myös asenteisiin, sillä häirintä ja epäasiallinen käytös eivät kuulu urheiluun.

Et ole yksin -hanke

Et ole yksin on Väestöliiton ja suomalaisen urheilun yhteishanke. Hankkeen päämääränä on ennaltaehkäistä ja vähentää kiusaamista, seksuaalisen häirinnän ja kaikenlaisen väkivallan kokemuksia urheilussa. Väestöliitto tarjoaa urheiluyhteisölle Suomen ensimmäisen kohdennetun tukipalvelun, johon epäasiallisen käytöksen kohteeksi joutunut voi olla yhteydessä ja saada apua. Tukipalvelun lisäksi hankkeen avulla halutaan vahvistaa lasten ja nuorten itsemääräämisoikeutta sekä lisätä eri toimijoiden tietoja epäasiallisen käytöksen ehkäisystä. Hankkeen puitteissa lajiliittojen edustajille on järjestetty koulutuksia epäasiallisen käytöksen ennaltaehkäisystä ja siihen puuttumisesta. Lisäksi urheiluseuroille on tuotettu helposti käytettäviä materiaaleja, jotka löytyvät hankkeen verkkosivustolta. 

Väestöliitto toimii palvelujen tuottajana ja vastaa Et ole yksin -verkkosivustosta. Hankkeessa on mukana seitsemän lajiliittoa, jotka vastaavat hankkeen tiedottamisesta ja markkinoinnista sekä joiden alaisille seuroille on järjestetty pilottiseurakoulutuksia. Mukana olevat lajiliitot ovat Jääkiekkoliitto, Palloliitto, Salibandyliitto, Uimaliitto, Koripalloliitto, Voimisteluliitto ja Lentopalloliitto. Yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat SUEK ja Suomen Olympiakomitea.

Yhteistyötä koulutustoiminnassa

SUEK on tehnyt yhteistyössä Väestöliiton ja Suomen Olympiakomitean kanssa koulutusmateriaalin aiheesta seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva häirintä urheilussa, osana Et ole yksin -hanketta. Koulutusmateriaali on tarkoitettu erityisesti lajiliitoille ja urheiluseuroille. Koulutusmateriaali sisältää käsitteiden määrittelyä, toimenpiteitä epäasiallisen käytöksen ennaltaehkäisyyn ja siihen puuttumiseen sekä ohjeistaa, mistä löytyy tarvittaessa lisätietoja aiheeseen liittyen. SUEK ja Väestöliitto ovat tehneet lisäksi Turvallisen seuran tarkistuslistan, jonka avulla urheiluseura voi varmistaa, onko omassa seurassa tehtynä vähintään kyseiset toimenpiteet häirinnän ennaltaehkäisemiseksi. 

SUEK järjestää koko maan kattavan Häirintävapaa urheilu -koulutuskiertuee liikunnan aluejärjestöihin vuonna 2020. Koulutuskiertueen tavoitteena on lisätä urheiluseurojen valmiutta ennaltaehkäistä ja puuttua niin häirintään kuin muuhun epäasialliseen käytökseen. Väestöliitto on myös mukana tällä SUEKin järjestämällä koulutuskiertueella. Väestöliiton asiantuntija toimii kiertueella pääkouluttajana.