Ansökningsblankett om dispens 14.0

För att underlätta behandlingen av din dispensansökan

  • ansök om dispens endast för en förbjuden substans eller metod.
  • kontrollera att du omfattas av FCEI:s nationella grenspecifika nivådefinition.
  • fyll i ansökningsformuläret noggrant och i enlighet med anvisningarna. 
  • bifoga erforderliga patientjournaler och undersökningsresultat till ansökan. 
  • lämna in ansökan och dess bilagor antingen som en skannad pdf-fil per säker e-post eller som en pappersversion per post.
  • vid behov, fråga FCEI om råd, tfn: 09 3481 2020 eller erivapaus@suek.fi