Världsantidopingkoden

Världsantidopingkoden säkerställer jämlikheten för idrottare överallt i världen, eftersom den harmoniserar de nationella antidopingregelverken. Den skapar även förutsättningar för att genomföra ett rättvist och effektivt antidopingarbete på alla håll i världen.

Över 180 länder har förbundit sig till Världsantidopingkoden genom Förenta nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur UNESCOs antidopingkonvention.  Utöver detta har staterna lovat att skapa förutsättningar för antidopingarbete i sina länder i enlighet med UNESCOs och Europarådets konventioner.

Världsantidopingbyrån WADAs förvaltningsråd godkände en ny Världsantidopingkod 15.11.2013. Den nya Världsantidopingkoden trädde i kraft 1.1.2015.

WADAs internationella standarder

Världsantidopingkoden förknippas med internationella standarder, vilka måste följas i antidopingarbetet. Dessa standarder är:

  • Den internationella förteckningen över förbjudna substanser och metoder
  • Den internationella kontroll- och utredningsstandarden
  • Den internationella dispensstandarden
  • Den internationella laboratoriestandarden och
  • Den internationella integritetsskyddsstandarden.