Världsantidopingbyrån WADA

Världsantidopingbyrån WADA:s mål är en värld där alla idrottare tävlar rent. WADA försvarar etiken i idrotten och säkerställer idrottarnas rättsskydd. WADA:s uppgift är även att harmonisera antidopingarbetet i världen.

WADA (World Anti-Doping Agency WADA) grundades 1999 och dess huvudkvarter ligger i Montréal, Kanada.

Uppgifter och finansiering

WADA:s främsta uppgifter är:

 • att harmonisera, utveckla och upprätthålla WADAs regelverk samt följa upp att regelverket följs
 • att publicera och distribuera den årliga förteckningen över förbjudna substanser och metoder i idrotten
 • att utveckla regionala antidopingprogram
 • ett omfattande internationellt forskningsprogram
 • ackreditering av dopinglaboratorier
 • ett oberoende internationellt kontrollprogram
 • internationella uppfostrings- och kommunikationsprogram
 • ett oberoende undersökningsprogram inom dopingövervakningen och
 • ett oberoende program för dopingkontroller vid stora internationella idrottstävlingar.

WADA får hälften av sin finansiering från Internationella Olympiska Kommittén och hälften från stater i olika världsdelar.

Staterna har förbundit sig att stödja WADA:s verksamhet genom UNESCO:s antidopingavtal. Finland deltar aktivt i utvecklingen av Världsantidopingkoden och regionala antidopingprogram. Finland har två platser i WADAs expertgrupper.

Världsantidopingkoden

Världsantidopingbyrån WADAs förvaltningsråd godkände en ny Världsantidopingkod 15.11.2013. Den nya Världsantidopingkoden trädde i kraft 1.1.2015. WADA övervakar att alla antidopingorganisationer följer regelverket.

Dessutom publicerar WADA följande obligatoriska standarder:

 • Den internationella förteckningen över förbjudna substanser och metoder
 • Den internationella kontroll- och utredningsstandarden
 • Den internationella dispensstandarden
 • Den internationella laboratoriestandarden och
 • Den internationella integritetsskyddsstandarden.
Petteri Lindblom

Petteri Lindblom

Chefsjurist

tfn: 0400 272 887

e-post: petteri.lindblom@suek.fi