Utbildningsverksamhet

Genom utbildningarna ökar man kompetensen i idrottsetiska frågor och ser till att aktuell information når såväl idrottare som andra viktiga målgrupper. FCEI erbjuder ett brett utbud av utbildningar för olika målgrupper.

FCEI planerar och genomför alltid sina utbildningar och utbildningsmaterial efter målgruppen. Utbildningar om antidopingverksamhet och bekämpning av tävlingsmanipulation ordnas för såväl unga idrottare som siktar mot toppen som deras stödpersoner och andra aktörer inom idrotten. Varje aktör inom idrotten har ett ansvar och en rättighet att främja etiska frågor.

Utbildning för idrottare

FCEI beaktar deltagarnas ålder, tidigare kunskaper och nivå inom idrotten vid utbildningstillfällen för idrottare. Huvudteman är bland annat:

  • engagemang i antidopingregelverk, avtal och påföljder vid dopingförseelser
  • förbjudna substanser och metoder i idrotten samt dispens för medicinering av idrottare
  • dopingövervakning
  • antidopingaktörer
  • bekämpning av tävlingsmanipulation
  • främjande av publiksäkerhet och -trivsel

Utbildning för tränare

Det lönar sig för tränare och handledare vid idrottsföreningar att diskutera såväl doping som andra etiska frågor med sina adepter. FCEI:s utbildning ger goda färdigheter för detta. Avsnitten i handledar- och tränarutbildningen byggs upp i samarbete med specialidrottsförbund och läroanstalter.

Utbildning för idrottsföreningar

Idrottsföreningar kan ordna utbildningar om antidopingverksamhet och bekämpning av tävlingsmanipulation för sina idrottare och andra aktörer i samarbete med FCEI. Utbildningar som planeras efter målgrupp arrangeras främst för föreningar med idrottare på nationell och internationell nivå. Föreningsutbildningens pris är 150 euro.

Piia Pöyhönen

Piia Pöyhönen

Utbildningschef

tfn: 050 490 9959

e-post: piia.poyhonen@suek.fi