Trakasserier inom idrotten

Identifiering och bekämpning av trakasserier som förekommer inom idrotten är en del av FCEI rf:s uppgift som är att stärka en etiskt hållbar idrottskultur. FCEI har tillsammans med övriga idrottsaktörer förbundit sig att utveckla och ta i bruk bästa möjliga praxis för att få ett slut på olämpligt uppträdande. Trakasserier hör inte till idrotten.

FCEI har på uppdrag av grenförbunden gjort utredningar om sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön samt mobbning inom tävlingsidrotten. Med stöd av utredningarna kan vi konstatera att det förekommer både olika former av trakasserier och mobbning inom idrotten. På grund av ovan nämnda grenutredningar och undersökningar som genomförts av FCEI och de fall av trakasserier inom idrotten som förekommit i offentligheten, har vi fastställt att det finns ett klart behov av en mera omfattande undersökning av fenomenet. Hösten 2019 startade utredningsprojektet Trakasserier inom den finländska tävlingsidrotten som omfattar hela den finländska idrotten. Syftet är att undersöka om det förekommer sexuella trakasserier eller trakasserier på grund av kön inom tävlingsidrotten och hur allmänt förekommande fenomenet är. Med hjälp av utredningen skapas effektivare sätt att förebygga och ingripa. En rapport om utredningen färdigställs våren 2020.

Sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön

Sexuella trakasserier kan komma till uttryck på många olika sätt, allt från tilltal med sexuella övertoner och anspelningar till kränkningar av den fysiska integriteten. Trakasserier på grund av kön är till exempel förnedrande eller nedsättande uttalanden om den andra personens kön. Trakasserier är någon form av icke önskvärt, ensidigt beteende. Gränsen för vad som är lämpligt beteende bestäms av den som utsätts för handlingen. Sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön upplevs ofta hotfulla, fientliga, nedsättande, förnedrande eller ångestframkallande.

Handlingsinstruktioner vid trakasserier

Det är viktigt att du berättar för någon du litar på, om du har blivit utsatt för sexuella trakasserier eller övergrepp. Du har även tillåtelse att vara orolig eller känna ångest över det här ämnet eller frågan, även om du inte själv har upplevt trakasserier.
 
Här följer Finska befolkningsförbundet Väestöliittos anvisningar för dessa situationer:
 • Berätta om det som har hänt för en person du litar på. Du har all rätt att berätta, även om personen som har utsatt dig för trakasserierna kan ha krävt av dig att du håller det hemligt. 
 • Sök hjälp hos hälsovården, psykolog eller en person du litar på i grenförbundet, i föreningen eller i spelarförbundet.
 • Du kan kontakta Du är inte ensam-tjänsten som ger dig hjälp anonymt. Tjänsten är ett gemensamt projekt mellan Befolkningsförbundet och finska idrottsaktörer. Ring må–ti kl. 14–17.30, tfn 0800 144 644. Chatta ons–to kl. 14–17.30.
 • Du kan kontakta telefontjänsten för barn och unga anonymt må–fre kl. 14–20 och lö–sö kl. 17–20, tfn 116 111 eller använda chattjänsten må–ons kl. 17–20.
 • Pojkar under 20 år kan även kontakta telefontjänsten för pojkar må–fre kl. 13–18, tfn 0800 94 884. Chattjänst för pojkar vardagar kl. 13–15.
 • Kvinnor och flickor får råd och stöd via telefontjänsten Kvinnolinjen må–fre kl. 16–20 och lö–sö kl. 12–16, tfn 0800 02400.
 • Våldtäktskriscentralen Tukinainen ger stöd, hjälp och handledning till offer som utsatts för sexualbrott och till deras närstående.
 • Brottsofferjouren hjälper dig, om du har fallit offer för ett brott eller försök till brott eller om du har blivit vittne till ett brott.
 • Mer information om sexuella trakasserier och övergrepp hittar du till exempel på Nuortennetti.
 • Via ILMO-tjänsten på Finlands centrum för etik inom idrotten FCEI:s webbplats kan vem som helst anmäla, om man misstänker någon form av etisk överträdelse inom idrotten. Det går att vara anonym i ILMO-tjänsten, om man till exempel misstänker att trakasserier har ägt rum.
 • Du har rätt att bli hörd och få hjälp, även om förövaren kanske har sagt åt dig att ingen kommer att tro dig.  Förlora inte hoppet och tron på framtiden. Det är tillåtet och möjligt att komma över tråkiga upplevelser.
 
Nina Laakso

Nina Laakso

Forskningschef

tfn: 0400 808 940

e-post: nina.laakso@suek.fi