Styrelse

FCEI:s styrelse sköter om FCEI:s administration, ekonomi och strategiska riktlinjer.

Styrelsen har en ordförande som valts av höstmötet och sju andra ordinarie medlemmar samt två ersättare som alltid har rätt att yttra sig och närvara vid styrelsens möten. Undervisnings- och kulturministeriet kan föreslå två eller tre andra ordinarie medlemmar i styrelsen. Finlands Olympiska Kommitté rf, Finlands Paralympiska Kommitté rf och Finlands Idrottsläkareförening rf kan var och en föreslå en annan ordinarie medlem i styrelsen. Finlands Olympiska Kommittés och Finlands Paralympiska Kommittés idrottsutskott kan tillsammans föreslå en annan ordinarie medlem i styrelsen. 

Undervisnings- och kulturministeriet kan föreslå den första ersättaren samt Finlands Olympiska Kommitté rf och Finlands Paralympiska Kommitté rf tillsammans den andra ersättaren. Mötet binds inte av förslagen. 
 

FCEI:s styrelses sammansättning åren 2020–2021

Ordförande: Pia Ek
 
Medlemmar: Merja Leinonen, Hanna-Mari Manninen, Petri Pohjonen, Petri Heikkinen, Niko Jakobsson, Panu Autio och Olavi Airaksinen.
 
Ersättare: Kimmo J. Lipponen och Riikka Juntunen.
Teemu Japisson

Teemu Japisson

Generalsekreterare

tfn: 0400 878 949

e-post: teemu.japisson@suek.fi