Styrelse

FCEI:s styrelse sköter om FCEI:s administration, ekonomi och strategiska riktlinjer. Styrelsen planerar, följer upp och utvärderar FCEI:s verksamhet och godkänner Finlands antidopingregelverk.

Enligt FCEI:s stadgar kan Undervisnings- och kulturministeriet föreslå två eller tre medlemmar till styrelsen, Finlands Olympiska Kommitté rf och Finlands Paralympiska Kommitté rf tillsammans två eller tre medlemmar, samt Finlands Idrottsläkareförening rf en medlem. Föreningens höstmöte kan därutöver utnämna en ständig sakkunnig som företräder idrottare, som har yttranderätt men inte rösträtt på styrelsens möten. Finlands Olympiska Kommitté rf:s idrottarutskott kan lämna ett förslag om den sakkunnige till höstmötet.

FCEI:s styrelse åren 2018–2019:

ordinarie ledamöter suppleanter

ordförande

Timo Laitinen
Finlands Olympiska Kommitté


Mikko Salonen
Finlands Olympiska Kommitté

vice vd
Hanna-Mari Manninen

undervisnings- och kulturministeriet


Hannu Itkonen
undervisnings- och kulturministeriet

 

Maria Carlsson
undervisnings- och kulturministeriet

Kimmo J. Lipponen
undervisnings- och kulturministeriet

Petri Pohjonen
undervisnings- och kulturministeriet
Merja Leinonen
undervisnings- och kulturministeriet
Nelli Kuokka
Finlands Olympiska Kommitté
Petri Heikkinen
Finlands Olympiska Kommitté
Niko Jakobsson 
Finlands Paralympiska Kommitté
Katja Saarinen
Finlands Paralympiska Kommitté
Olavi Airaksinen
Finlands Idrottsläkareförening rf

Tommi Vasankari

Finlands Idrottsläkareförening rf

sakkunnigmedlem

Antti Kempas

Finlands Olympiska Kommittés Idrottarutskott

 

 

Teemu Japisson

Teemu Japisson

Generalsekreterare

tfn: 0400 878 949

e-post: teemu.japisson@suek.fi