Regelverk

Regelverk

Antidopingarbetet baseras på globala regelverk som idrottare och personer som verkar inom idrotten förbinder sig att följa. Dopingförseelser och deras följder har fastställts i regelverken.