Övervakningsnämnden för antidopingärenden

Övervakningsnämnden för antidopingärenden är ett oberoende organ som behandlar och beslutar huruvida en idrottare eller annan person som omfattas av antidopingreglerna har handlat på ett sätt som kan anses utgöra dopingförseelse enligt antidopingregelverket.

Om Övervakningsnämnden för antidopingärenden anser att det förfarande eller den verksamhet som avses ovan är en dopingförseelse ger den ett utlåtande om den påföljd som det ska påföra för denna förseelse. Övervakningsnämnden löser även besvär som lämnats över sådana administrativa beslut om dispenser och motsvarande beslut som avses i antidopingregelverket samt löser övriga meningsskiljaktigheter om antidopingregelverkets tolkning och tillämpning som uppkommit mellan parter som förbinds av antidopingregelverket.

Övervakningsnämnden för antidopingärenden utses av FCEI:s plenarförsamling. Nämnden består av nio personer som är insatta i (tävlings)idrott samt två suppleanter. Ordföranden och ytterligare två medlemmar och en suppleant ska ha avlagt examen som ger behörighet till domarvärv. Tre medlemmar och en suppleant ska vara legitimerade läkare och tre medlemmar ska vara experter med gedigen (tävlings)idrottslig sakkunskap.

Övervakningsnämnden för antidopingärenden, sammansättning 2019–2020

Juristmedlemmar

Markus Manninen, ordförande
juris licenciat, advokat, vicehäradshövding och ekonomie magister

Esa Schön, I vice ordförande
juris licenciat, vicehäradshövding

Silja Kanerva, II vice ordförande
juris magister

Pauliina Vilponen, suppleant
juris magister

Läkarmedlemmar

Heikki Laapio
medicine licentiat

Heikki Tikkanen
professor, specialistläkare i idrottsmedicin

Esa Liimatainen
doktor i idrottsvetenskap, medicine licentiat, specialiserande läkare i idrottsmedicin

Petri Kallio, suppleant
medicine licentiat

Sakkunniga inom idrott

Jan-Erik Krusberg
Ekonomie doktor, utvecklingschef

Jani Kallunki
drottsmassör, konditionsskötare

Tuuli Merikoski
filosofie magister

Sekreterare

Jussi Leskinen

vicehäradshövding

Janne Röytiö
advokat, vicehäradshövding

 

 

Petteri Lindblom

Petteri Lindblom

Chefsjurist

tfn: 0400 272 887

e-post: petteri.lindblom@suek.fi