Olympiska Kommittén och Paralympiska Kommittén

Den olympiska rörelsen främjar etisk idrott, rent spel och fred genom idrott. Olympiska Kommittén och Paralympiska Kommittén utför ett synligt internationellt antidopingarbete vid sina stora evenemang. Vart fjärde år arrangerar de olympiska och paralympiska spel och ansvarar för antidopingverksamheten för de idrottare som deltar i spelen. Den Internationella olympiska kommittén och Paralympiska kommittén har förbundit sig vid Världsantidopingkoden.

Internationella Olympiska Kommittén (International Olympic Committee IOC) grundades 1894, medan Internationella Paralympiska Kommittén (International Paralympic Committee IPC) grundades 1989. De representerar kärnan i den olympiska rörelsen.

Finlands Olympiska Kommitté och Finlands Paralympiska Kommitté

Finlands Olympiska Kommitté grundades 1907. Kommittén utvecklar en hållbar och ansvarsfull finsk elitidrott som siktar mot internationell framgång och som inte omfattar användningen av förbjudna substanser och metoder. Det nära samarbetet mellan Finlands Olympiska Kommitté och ADK skapar förutsättningar för utbildning och upplysning som är à jour för idrottare, tränare och yrkesmänniskor inom medicin.
 
Finlands Paralympiska Kommitté grundades 1994 för att främja finsk handikappidrott med paralympisk framgång som mål. Den absoluta utgångspunkten för paralympisk idrott är en etiskt hållbar, ren idrott. ADK utför dopingkontroller i paralympiska idrottsgrenar, och elitidrottarna i paralympiska grenar ingår i testningspoolen precis som övriga elitidrottare.