Nordiskt samarbete

De nordiska länderna har samarbetat aktivt kring antidopingfrågor redan i tre årtionden. De har lyckats harmonisera sin kontrollpraxis, utveckla utbildnings- och forskningsverksamhet samt skapa gemensamma riktlinjer för internationell verksamhet.

En egen antidopingorganisation verkar i respektive land i Norden.

Det nordiska samarbetet har varit särskilt betydande vid uppbyggandet av kvalitetssystemen för kontrollverksamheten. De nordiska länderna har även ingått ett avtal som berättigar att testa idrottare från avtalsländerna när och var som helst. Det första nordiska avtalet ingicks år 1986.

Petteri Lindblom

Petteri Lindblom

Chefsjurist

tfn: 0400 272 887

e-post: petteri.lindblom@suek.fi