Läroanstalter

Många unga elitidrottare studerar vid idrottsläroanstalter. FCEI samarbetar med läroanstalterna och kan på detta sätt nå idrottarna oberoende av idrottsgren. I första hand utbildar FCEI idrottarna vid till exempel idrottsakademier, idrottsgymnasier och yrkesläroanstalter.

Antidopingföreläsningar

Antidopingföreläsningar är en del av idrottarutbildningen vid många läroanstalter. FCEI:s utbildningar och materialet som utdelas vid utbildningarna är avgiftsfria för läroanstalter på andra stadiet samt idrottsakademier. Vid behov kan även andra etiska frågor tas upp under utbildningarna.

Antidopingutbildning som en del av yrkesutbildningen

FCEI:s utbildare föreläser även för framtidens idrottspåverkare och aktörer inom idrotten. Antidopingutbildningen hör till utbildningen för dem som avlägger yrkesexamina inom idrottsområdet. Antidopingtemat lyfts fram i utbildningar som siktar mot examen vid idrottsinstitut samt i utbildningen vid idrotts- och hälsovetenskapliga fakulteten vid Jyväskylä universitet. Även andra idrottsetiska frågor såsom bekämpning av tävlingsmanipulation tas upp under utbildningarna.

Lägerverksamhet för högstadieelever

Inom idrottsinstitutens lägerverksamhet för högstadieelever har antidopingfrågorna beaktats såväl i undervisningsmaterialet som på de läger som instituten ordnar. Varje institut har en expert som utbildats av FCEI.

Piia Pöyhönen

Piia Pöyhönen

Utbildningschef

tfn: 050 490 9959

e-post: piia.poyhonen@suek.fi