Kosttillskott

Kosttillskott är livsmedel som påminner om läkemedel. Användningen är förknippad med en risk för dopingförseelse, eftersom beståndsdelarna i vissa produkter är okända. FCEI upprätthåller ingen förteckning över kosttillskott, där de skulle klassificeras antingen som förbjudna eller tillåtna. I positiva dopingfall ligger ansvaret alltid hos idrottaren själv.

För- och nackdelar med kosttillskott

En upprepad, kraftig ansträngning, som idrott, ökar behovet av till exempel vitaminer, även om tilläggsbehovet av vitaminer hos idrottare är en mycket omtvistad fråga. Man får tillräckligt med vitaminer från mångsidig mat. Det är dock mycket allmänt att idrottare använder vitaminpreparat.

Då de används enligt bruksanvisning är kosttillskotten ofarliga för människans hälsa. Långvarig överdosering av till exempel fettlösliga vitaminer (A, D, E, K) kan emellertid vara hälsovådligt.

Vissa kosttillskott har konstaterats innehålla ämnen som är förbjudna i idrotten i form av orenheter, t.ex. förstadier av testosteron och nandrolon.

Homeopatiska preparat

Det finns ingen tillförlitlig information om sammansättningen i homeopatiska preparat. De flesta homeopatiska preparaten innehåller främst vatten, och det är inte känt att de skulle ha orsakat positiva dopingkontrollresultat.

Granskning av innehållet i kosttillskott

Idrottare bör inte använda kosttillskott för något som helst ändamål förrän de har försäkrat sig om tillskottets sammansättning. Idrottaren bör själv kontrollera i förteckningen över förbjudna substanser om förbjudna ämnen förekommer i kosttillskottets innehållsförteckning. Ibland kan kosttillskott innehålla förbjudna substanser, även om de inte omnämns i innehållsförteckningen. Det finns anledning för idrottare som omfattas av dopingövervakningen att begära ett skriftligt intyg av kosttillskottets försäljare eller importör om att produkten som köpts inte leder till en dopingförseelse. OBS! Idrottaren ansvarar dock alltid själv för användningen av preparatet och ett eventuellt positivt kontrollresultat som det gett upphov till.

Det är skäl att förhålla sig försiktig till näringstillskott, särskilt om de anskaffats från tvivelaktiga källor och via internet. Innehåll och orenheter i många sådana preparat kontrolleras inte överhuvudtaget.

Genom FCEI kan man inte få en analys av sammansättningen eller eventuella rester av förbjudna substanser i specialdietpreparat eller kosttillskott. Idrottare som vill ha en analys ska själv välja laboratoriet som utför analyser och först kontakta produktens försäljare eller importör.

Pekka Rauhala

Pekka Rauhala

Medicinsk expert

tfn: 0400 801 411

e-post: pekka.rauhala@suek.fi

Anna Simula

Anna Simula

farmaceut, dispenser

tfn: 0400 338 510

e-post: anna.simula@suek.fi