INTERPOL

Den internationella kriminalpolisorganisationen Interpols uppgift är att förverkliga ett så omfattande samarbete som möjligt mellan kriminalpoliskårerna i de 190 medlemsstaterna. Interpols generalsekretariat finns i Frankrike. Generalsekretariatet koordinerar bland annat brottsbekämpningsprojekt samt ordnar utbildning. Centralkriminalpolisen fungerar som nationellt center för Interpol i Finland.

Ett av de mer aktuella brottsbekämpningsprojekten är ett projekt mot tävlingsmanipulation, "Crime in Sport". Finlands centrum för etik inom idrotten FCEI rf är medlem i Interpols Match Fixing Task Force.

Jouko Ikonen

Jouko Ikonen

Utredningschef

tfn: 040 570 5012

e-post: jouko.ikonen@suek.fi