Internationella och nationella specialidrottsförbund

De internationella och nationella specialidrottsförbunden ansvarar för verksamheten, utvecklingen och reglerna inom sin egen idrottsgren. De utför ett viktigt antidopingarbete genom att förmedla information om antidoping till idrottare och idrottarnas närmaste krets.

Specialidrottsförbunden har sina egna antidopingprogram. Specialidrottsförbunden utför även dopingkontroller och beslutar om påföljder i samband med behandlingen av idrottarnas dopingförseelser.

De internationella specialidrottsförbundens antidopingarbete fokuserar i regel på idrottare på internationell toppnivå.

Petteri Lindblom

Petteri Lindblom

Chefsjurist

tfn: 0400 272 887

e-post: petteri.lindblom@suek.fi