Information om webbplatsen

Upphovsrätter

Rättigheterna till materialet som publiceras på webbplatsen innehas med stöd av upphovsrättslagen (404/1961) och senare ändringar i denna av Finlands centrum för etik inom idrotten FCEI eller annan informationsproducent som anges i samband med dokumentet. Upphovsrätten till fotografier och annat bildmaterial innehas av fotograferna, de som skapat bilderna eller FCEI.

Finlands centrum för etik inom idrotten FCEI:s eller Finlands Antidopingkommitté ADK rf:s logotyp får inte lånas utan tillstånd. Webbplatsens textmaterial kan användas och länkas fritt, om källan anges. Annan användning av materialet ska avtalas separat med FCEI.

Rättsligt förbehåll

FCEI strävar efter att hålla sin webbplats uppdaterad. FCEI ansvarar emellertid inte för direkta eller indirekta skador som orsakas av eventuella fel i innehållet. FCEI tar inte heller ansvar för innehållet och lagenligheten i externa webbplatser som det finns länkar till på FCEI:s webbplats. FCEI ansvarar inte heller för skador som uppkommer till följd av driftsavbrott i datanät eller övriga tekniska störningar.

Hantering av personuppgifter

Inga personuppgifter insamlas av dem som använder FCEI:s webbplats. Portalplattformen Liferay använder kakor (cookies) för att förbättra användarerfarenheten, men inte i syfte att spara eller identifiera personens identitet. Statistik över webbplatsanvändningen förs med hjälp av Google Analytics.

Registerbeskrivningar i enlighet med personuppgiftslagen upprätthålls på FCEI:s kontor, där de kan kontrolleras.