iNADO

iNADO är ett samarbetsorgan för nationella antidopingorganisationer och organisationernas personal. Dess målsättning är att påverka utvecklingen av jämlikheten inom antidopingarbetet genom att arrangera utbildning och seminarier samt genom informationsutbyte om verksamheten inom området.

iNADO (institute for National Antidoping Organizations) grundades år 2012. Dess huvudkvarter ligger i Bonn, Tyskland.

Genomförande av iNADO:s målsättningar

iNADO ger en gemensam röst till nationella och regionala antidopingbyråer, som de kan använda till att tala för en ren idrott och bästa praxis inom den.

iNADO påverkar starkt till exempel beslutsfattandet i WADA. De nationella antidopingorganisationerna har ingen officiell ställning i beslutsfattandet vid WADA. De utför den största delen av antidopingarbetet i världen. iNADO stöder sina medlemsorganisationers arbete genom utbildning och information om aktuella antidopingärenden, så som till exempel lagstiftning, regler, dopingövervakning och utbildning. Finland har en styrelseplats i iNADO.

Petteri Lindblom

Petteri Lindblom

Chefsjurist

tfn: 0400 272 887

e-post: petteri.lindblom@suek.fi