Idrottens rättsskyddsnämnd

Idrottens rättskyddsnämnd är ett oberoende rättelseorgan som bland annat utifrån överklagan behandlar beslut som fattats enligt Finlands antidopingregelverk som bekräftats av ADK. Nämnden fungerar inom sitt behörighetsområde även som skiljemannadomstol om den klagande och organisationens vars beslut överklagan gäller avtalar om detta eller idrottaren som framför klagan kräver detta.

Idrottens rättsskyddsnämnd grundades år 1991.

Klaganden kan vara en idrottare, en annan fysisk person eller en sammanslutning vars rätt eller intresse påverkas av ärendet som är föremål för överklagan.

Petteri Lindblom

Petteri Lindblom

Chefsjurist

tfn: 0400 272 887

e-post: petteri.lindblom@suek.fi